เลขที่สมาชิก :
Font : + | - |
ผู้ใช้ (เลขที่สมาชิก)
รหัสผ่าน
ขอรหัสผ่าน
สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร
      หน้าหลัก  
    สภาวิศวกร  
    การรับรองหลักสูตร  
    สมาชิก  
        การสมัครสมาชิกสภาวิศวกร  
       การต่ออายุสมาชิก  
        การขอใบอนุญาตระดับภาคี  
        การขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ  
        การทบทวนการขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร  
       การขอเลื่อนระดับใบอนุญาต (สามัญ,วุฒิ)  
       การต่ออายุใบอนุญาต  
       ใบแทนใบอนุญาต/วุฒิบัตร  
       การจัดสอบ  
       จัดสอบภาคีวิศวกร ปี 52  
       การสัมภาษณ์  
       การอบรมทดสอบความพร้อม  
       สวัสดิการสมาชิก  
    นิติบุคคล  
    งานต่างประเทศ  
    กฏหมาย และจรรยาบรรณ  
    ผู้ตรวจสอบอาคาร  
    โครงการ CPD  
    ข่าวประชาสัมพันธ์  
    วิศวกรรมน่ารู้  
    VDO ศึกษา  
    กระดานข่าว  
    เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
    เครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิก  
    ภาพเป็นข่าว  
    ปฏิทินข่าว  
    แบบฟอร์มและคำแนะนำ  
    คำศัพท์ต่าง ๆเกี่ยวกับสภาวิศวกร  
  งานโครงการ  
  สารสภา  
  ผู้ตรวจสภาวิศวกร  
 

รายงานประจำปี 2551

รายงานประจำปี 2550
   

ฉบับที่ -2558

ฉบับที่ -2558
 

มาตรฐานค่าบริการวิชาชีพ
 
  พิมพ์ ใบแจ้งชำระเงิน  
  ใบอนุญาต   หรือ  
  เลขที่สมาชิก    
       
  ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ-นามสกุล  
  ชื่อ    
  นามสุกล    
       

ข้อบังคับ สภาวิศวกรตามกฏกระทรวงฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว
ประกาศสภาวิศวกร เรื่องแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเคมี
การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ปี พ.ศ.2552 ต้องทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม
ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร Downloand ข้อสอบ
เรียนสมาชิกสภาวิศวกร บัดนี้ท่านสามารถสื่อสารกับผู้ตรวจสภาวิศวกรได้ทางหน้าเว็บเพจผู้ตรวจสภาวิศวกร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
งบประมาณประจำปี 2552
 

  เครือข่าย คุ้มครอง สิทธิสมาชิก

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> | หน้าสุดท้าย 

   
ค้นหา :
 ทั้งหมด
 
ลำดับ   ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ  
1   ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริษัท วัฒนธนชัยเมเนจเมนท์ จำกัด  
2   โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมหาสวัสดิ์ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร  
3   ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านสุริยะ  
4   ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด  
5   ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางไพศาลก่อสร้าง  
6   โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมระบบระบายน้ำและระบบน้ำไหลเวียนในแนวคลองชักพระ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร  
7   ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด  
8   ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริษัท พงศ์พีระนันท์ก่อสร้าง จำกัด  
9   โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมระบบระบายน้ำและระบบน้ำไหลเวียนในแนวคลองชักพระ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร  
10   ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินอภิวัฒน์  
11   ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โล่ทองการโยธา  
12   ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บริษัท สยามพันธ์วัฒนา จำกัด  
13   โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร  
14   โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร  
15   ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริษัท ดีไซน์ โฮม ดีเวลเลปเม้นท์ จำกัด  
16   โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร  
17   ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูน เอส.ที.พี  
18   โครงการบ้านพักข้าราชการฝ่ายปกครองอาคารแฟรต 3 ชั้น บ้านแฝด,บ้านเดี่ยว การเคหะแห่งชาติ  
19   โครงการเคหะชุมชนจังหวัดนครราชสีมา อาคารแฟลต 5 ชั้น จำนวน 4 หลัง การเคหะแห่งชาติ  
20   โครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจ บ้านแถว ,บ้านแฝด การเคหะแห่งชาติ  
21   โครงการบ้านเอื้ออาทร อุบลราชธานี การเคหะแห่งชาติ  
22   โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) จ.อุดธานี จำนวน 72 หน่วย การเคหะแห่งชาติ  
23   โครงการบ้านเอื้ออาทร ประชานิเวศน์ อาคารแฟลต 5 ชั้น จำนวน 26 หลัง 1,530 หน่วย การเคหะแห่งชาติ  
24   งานก่อสร้าง โครงการบ้านเอิ้ออาทรประชานิเวศน์ อาคารแฟลต 5 ชั้น จำนวน 26 หลัง การเคหะแห่งชาติ  
25   โครงการบ้านเอื้ออาทร ประชานิเวศน์ อาคารแฟลต 5 ชั้น จำนวน 26 หลัง การเคหะแห่งชาติ  
26   โครงการบ้านเอื้ออาทร ประชานิเวศน์ การเคหะแห่งชาติ  
27   โครงการบ้านเอื้ออาทร เพชรบูรณ์ การเคหะแห่งชาติ  
28   โครงการเคหะชุมชน จ.อุดรธานี ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 การเคหะแห่งชาติ  
29   โครงการบ้านเอื้ออาทร จ.พิษณุโลก การเคหะแห่งชาติ  
30   โครงการบ้านเอื้ออาทร ประชานิเวศน์ การเคหะแห่งชาติ  
31   โครงการบ้านเอื้ออาทร จ.พิษณุโลก การเคหะแห่งชาติ  
32   โครงการเคหะชุมชน จ.อุดรธานี ระยะที่ 2 ส่วนที่ 1 การเคหะแห่งชาติ  
33   โครงการบ้านเอื้ออาทร การเคหะแห่งชาติ  
34   โครงการบ้านเอื้ออาทร การเคหะแห่งชาติ  
35   โครงการที่พักอาศัยสำหรับสถาบันราชภัฏ การเคหะแห่งชาติ  
36   โครงการบ้านพักข้าราชการอาคารเช่า ระยอง งานวิศกรรมโยธา งานไฟฟ้า งานประปา การเคหะแห่งชาติ  
37   โครงการบ้านพักข้าราชการอาคารเช่า ประจวบฯ งานวิศกรรมโยธา งานไฟฟ้า งานประปา การเคหะแห่งชาติ  
38   โครงการเคหะชุมชนหัวหมาก ระยะที่ 3 (กรุงเทพกรีฑา) งานวิศวกรรมโยธา งานไฟฟ้า งานประปา การเคหะแห่งชาติ  
39   โครงการเคหะชุมชนประจวบคีรีขันธ์ งานวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้า งานประปา การเคหะแห่งชาติ  
40   โครงการบ้านเอื้ออาทร การเคหะแห่งชาติ  
41   โครงการบ้านพักข้าราชการ การเคหะแห่งชาติ  
42   โครงการบ้านพักข้าราชการ งานแฟลต 5 ชั้น การเคหะแห่งชาติ  
43   โครงการบ้านพักข้าราชการ งานแฟลต 5 ชั้น การเคหะแห่งชาติ  
44   โครงการบ้านพักอาจารย์ราชภัฎ งานแฟลต 5 ชั้น การเคหะแห่งชาติ  
45   โครงการบ้านพักอาจารย์ราชภัฎ งานแฟลต 5 ชั้น การเคหะแห่งชาติ  
46   โครงการบ้านพักอาจารย์ราชภัฎ งานแฟลต 5 ชั้น การเคหะแห่งชาติ  
47   โครงการบ้านพักอาจารย์ราชภัฎ งานแฟลต 5 ชั้น การเคหะแห่งชาติ  
48   โครงการบ้านเอื้ออาทร หัวหมาก งานแฟลต 5 ชั้น การเคหะแห่งชาติ  
49   โครงการบ้านเอื้ออาทร หัวหมาก งานแฟลต 5 ชั้น การเคหะแห่งชาติ  
50   โครงการบ้านเอื้ออาทร หัวหมาก งานแฟลต 5 ชั้น การเคหะแห่งชาติ  
51   โครงการบ้านเอื้ออาทร หัวหมาก งานแฟลต 5 ชั้น การเคหะแห่งชาติ  
52   โครงการบ้านเอื้ออาทร สุพรรณบุรี การเคหะแห่งชาติ  
53   โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยอง การเคหะแห่งชาติ  
54   โครงการบ้านเอื้ออาทร ปัตตานี การเคหะแห่งชาติ  
55   โครงการบ้านเอื้ออาทร ภูเก็ต การเคหะแห่งชาติ  
56   โครงการบ้านเอื้ออาทร หาดใหญ่ 1 การเคหะแห่งชาติ  
57   โครงการบ้านเอื้ออาทร จันทบุรี การเคหะแห่งชาติ  
58   โครงการบ้านเอื้ออาทร ชุมพร การเคหะแห่งชาติ  
59   โครงการบ้านเอื้ออาทร นครศรีธรรมราช การเคหะแห่งชาติ  
60   โครงการบ้านพักพนักงานการเคหะฯ(แบบแก้ไข) การเคหะแห่งชาติ  
       
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> | หน้าสุดท้าย 

 
 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 0-2935-6697