เลขที่สมาชิก :
Font : + | - |
ผู้ใช้ (เลขที่สมาชิก)
รหัสผ่าน
ขอรหัสผ่าน
สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร
      หน้าหลัก  
    สภาวิศวกร  
    การรับรองหลักสูตร  
    สมาชิก  
        การสมัครสมาชิกสภาวิศวกร  
       การต่ออายุสมาชิก  
        การขอใบอนุญาตระดับภาคี  
        การขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ  
        การทบทวนการขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร  
       การขอเลื่อนระดับใบอนุญาต (สามัญ,วุฒิ)  
       การต่ออายุใบอนุญาต  
       ใบแทนใบอนุญาต/วุฒิบัตร  
       การจัดสอบ  
       จัดสอบภาคีวิศวกร ปี 52  
       การสัมภาษณ์  
       การอบรมทดสอบความพร้อม  
       สวัสดิการสมาชิก  
       โรงพยาบาล  
    นิติบุคคล  
    งานต่างประเทศ  
    กฏหมาย และจรรยาบรรณ  
    ผู้ตรวจสอบอาคาร  
    โครงการ CPD  
    ข่าวประชาสัมพันธ์  
    วิศวกรรมน่ารู้  
    VDO ศึกษา  
    กระดานข่าว  
    เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
    เครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิก  
    ภาพเป็นข่าว  
    ปฏิทินข่าว  
    แบบฟอร์มและคำแนะนำ  
    คำศัพท์ต่าง ๆเกี่ยวกับสภาวิศวกร  
  งานโครงการ  
  สารสภา  
  ผู้ตรวจสภาวิศวกร  
 

รายงานประจำปี 2551

รายงานประจำปี 2550
   

ฉบับที่ -2558

ฉบับที่ -2558
 

มาตรฐานค่าบริการวิชาชีพ
 
  พิมพ์ ใบแจ้งชำระเงิน  
  ใบอนุญาต   หรือ  
  เลขที่สมาชิก    
       
  ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ-นามสกุล  
  ชื่อ    
  นามสุกล    
       

ข้อบังคับ สภาวิศวกรตามกฏกระทรวงฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว
ประกาศสภาวิศวกร เรื่องแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเคมี
การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ปี พ.ศ.2552 ต้องทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม
ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร Downloand ข้อสอบ
เรียนสมาชิกสภาวิศวกร บัดนี้ท่านสามารถสื่อสารกับผู้ตรวจสภาวิศวกรได้ทางหน้าเว็บเพจผู้ตรวจสภาวิศวกร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
งบประมาณประจำปี 2552
 

  สวัสดิการ สมาชิก


      โรงพยาบาล  
    โรงพยาบาลพญาไท 3 207/26 ถ.เพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 02-4671111
www.phyathai.com

ส่วนลด 10 % สำหรับค่ายา ค่าห้องพักผู้ป่วย

วันที่สามารถเริ่มใช้บริการส่วนลดได้ : 01/09/2550 เป็นต้นไป
 
    โรงพยาบาลมงกฎระยอง 149/1 ถ.มาบยา ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 038-682136-9

ส่วนลด 10 % กรณีตรวจรักษาโรค ทุกรายการ ยกเว้น ค่าแพทย์, ค่าล้างไต, ค่าเหมาจ่าย, ค่าทันตกรรม กรณีตรวจสุขภาพทั่วไป ทุกรายการ ยกเว้น ค่าแพย์

วันที่สามารถเริ่มใช้บริการส่วนลดได้ : ตั่งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
 
    โรงพยาบาลเมืองราช 59/3 ถ.เพชรเกษมสายเก่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 032-3227480
www.muangraj.com

ส่วนลด 5 % จากยอดรวม ยกเว้นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และ DF ส่วนลด 5 % จากราคาโปรแกรมตรวจสุขภาพ

วันที่สามารถเริ่มใช้บริการส่วนลดได้ : 21/08/2550 เป็นต้นไป
 
    โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล 186/2 ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 053-819333-40
www.centralcmhospital.com

ส่วนลด 5 % สำหรับค่ายา ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าเอ็กซเรย์(ยกเว้นค่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และค่าแพทย์)

วันที่สามารถเริ่มใช้บริการส่วนลดได้ : 01/07/2550 เป็นต้นไป
 
    โรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน 222 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-532576-80
www.sanpaulo.co.th

ส่วนลด 5 % กรณีผู้ป่วยนอก สำหรับ ค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์และยาพิเศษบางชนิด) ส่วนลด 5 % กรณีผู้ป่วยใน สำหรับ ค่ายา ค่าห้อง ค่าอาหาร (ยกเว้นค่าแพทย์และยาพิเศษบางชนิด)

วันที่สามารถเริ่มใช้บริการส่วนลดได้ : ตั่งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
 
    โรงพยาบาลนครินทร์ 61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 075-312800
www.nakharin.co.th

ส่วนลด 10 % สำหรับ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ายา ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และค่าเอกซเรย์ทั่วไป(ยกเว้นค่าวัคซีนและยาพิเศษตามบัญชียากระทรวงสาธารณสุข)

วันที่สามารถเริ่มใช้บริการส่วนลดได้ : ตั่งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
 
    โรงพยาบาลรัตนเวชนครสวรรค์ 62 ถ.อรรถกวี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 056-212212-3
www.rattanavej.awardspace.com

ส่วนลด 10 % สำหรับผู้ป่วยนอก(OPD) : เฉพาะค่ายา ส่วนลด 10 % สำหรับผู้ป่วยใน(IPD) : เฉพาะค่าห้องและค่ายา

วันที่สามารถเริ่มใช้บริการส่วนลดได้ : ตั่งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
 
    โรงพยาบาลเจ้าพระยา 113/44 ถ.บรมราชชนนีแขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อยกรุงเทพฯ 02-434-0117
www.chaophya.com

ส่วนลด 5 % รายการส่วนลดดังนี้ - ค่ายาและสารอาหารทางสายเลือด - ค่าเวชภัณฑ์ 1,2 ยกเว้นเวชภัณฑ์ 3 - ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิ (ยกเว้นกรณีส่งต่อ outsource) - ค่าตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางรังสีวิทยา - ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีอื่นๆ (ยกเว้น MRI และค่าแพทย์) - ค่าห้องผ่าตัด และห้องคลอด - ค่าบริการทางทันตกรรม (เฉพาะขูดหินปูน,อุดฟัน,ถอนฟัน) - ค่าห้องหรือค่าเตียงผู้ป่วยประเภทต่างๆ - ค่าบริการรถพยาบาล

วันที่สามารถเริ่มใช้บริการส่วนลดได้ : ตั่งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
 
    โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรียล 111 ม.5 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมืองจ.กาญจนบุรี 034-624184-193

ส่วนลด 10 % สำหรับผู้ป่วยนอก(OPD) : เฉพาะค่ายา ส่วนลด 10 % สำหรับผู้ป่วยใน(IPD) : เฉพาะค่าห้องและค่ายา

วันที่สามารถเริ่มใช้บริการส่วนลดได้ : ตั่งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
 
    โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท133 ซ.สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตสวนหลวงกรุงเทพฯ 02-392-0011
www.samitivej.co.th

ส่วนลด 10% กรณี OPD (ผู้ป่วยนอก) สำหรับค่ายา, Lab, X-ray (ยกเว้น CT, MRI, ULTRASOUND, เครื่องมือพิเศษ, ค่าแพทย์ และทันตกรรม) ส่วนลด 10% กรณี IPD (ผู้ป่วยใน) สำหรับค่าห้องพัก, ค่ายา, Lab, X-ray (ยกเว้น CT, MRI, ULTRASOUND, เครื่องมือพิเศษ, ค่าแพทย์ และทันตกรรม)

วันที่สามารถเริ่มใช้บริการส่วนลดได้ : ตั่งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
 
    โรงพยาบาลโสธราเวช เวช 29 ถ. สุวินทวงศ์ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 038-812702-19
www.sotaravej.com

ส่วนลด 10% สำหรับค่ารักษาพยาบาลทุกรายการ ยกเว้นค่าแพทย์ ส่วนลด 50% สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ (เฉพาะสมาชิกสภาวิศกร) ส่วนลด 30% สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ(เฉพาะครอบครัวสมาชิกสภาวิศกร)

วันที่สามารถเริ่มใช้บริการส่วนลดได้ : ตั่งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
 
       

 
 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 0-2935-6697