เลขที่สมาชิก :
Font : + | - |
ผู้ใช้ (เลขที่สมาชิก)
รหัสผ่าน
ขอรหัสผ่าน
สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร
      หน้าหลัก  
    สภาวิศวกร  
    การรับรองหลักสูตร  
    สมาชิก  
        การสมัครสมาชิกสภาวิศวกร  
       การต่ออายุสมาชิก  
        การขอใบอนุญาตระดับภาคี  
        การขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ  
        การทบทวนการขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร  
       การขอเลื่อนระดับใบอนุญาต (สามัญ,วุฒิ)  
       การต่ออายุใบอนุญาต  
       ใบแทนใบอนุญาต/วุฒิบัตร  
       การจัดสอบ  
      กำหนดการ การจัดสอบ  
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  
      ผังที่นั่งสอบ  
      ประกาศผลสอบ  
      รายวิชาการสอบเลื่อนระดับ  
      รายวิชาสอบภาคีวิศวกร  
       จัดสอบภาคีวิศวกร ปี 52  
       การสัมภาษณ์  
       การอบรมทดสอบความพร้อม  
       สวัสดิการสมาชิก  
    นิติบุคคล  
    งานต่างประเทศ  
    กฏหมาย และจรรยาบรรณ  
    ผู้ตรวจสอบอาคาร  
    โครงการ CPD  
    ข่าวประชาสัมพันธ์  
    วิศวกรรมน่ารู้  
    VDO ศึกษา  
    กระดานข่าว  
    เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
    เครือข่ายคุ้มครองสิทธิสมาชิก  
    ภาพเป็นข่าว  
    ปฏิทินข่าว  
    แบบฟอร์มและคำแนะนำ  
    คำศัพท์ต่าง ๆเกี่ยวกับสภาวิศวกร  
  งานโครงการ  
  สารสภา  
  ผู้ตรวจสภาวิศวกร  
 

รายงานประจำปี 2551

รายงานประจำปี 2550
   

ฉบับที่ -2558

ฉบับที่ -2558
 

มาตรฐานค่าบริการวิชาชีพ
 
  พิมพ์ ใบแจ้งชำระเงิน  
  ใบอนุญาต   หรือ  
  เลขที่สมาชิก    
       
  ค้นหาสมาชิกตาม ชื่อ-นามสกุล  
  ชื่อ    
  นามสุกล    
       


ข้อบังคับ สภาวิศวกรตามกฏกระทรวงฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว
ประกาศสภาวิศวกร เรื่องแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเคมี
การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ปี พ.ศ.2552 ต้องทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม
ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร Downloand ข้อสอบ
เรียนสมาชิกสภาวิศวกร บัดนี้ท่านสามารถสื่อสารกับผู้ตรวจสภาวิศวกรได้ทางหน้าเว็บเพจผู้ตรวจสภาวิศวกร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
งบประมาณประจำปี 2552
 

  การจัด สอบ

  กำหนดการ การจัดสอบข้อเขียนภาคี  
             
           

  กำหนดการ การจัดสอบข้อเขียนสามัญ  
             
 
  ประจำปี 2559
    ครั้งที่  :  3/2559    
    สำหรับสาขา  :  โยธา ,เครื่องกล ,ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง ,ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร ,อุตสาหการ ,เหมืองแร่ ,สิ่งแวดล้อม ,เคมี ,เหมืองแร่ งานเหมืองแร่ ,เหมืองแร่ งานโลหะการ  
    วันที่เริ่มเปิดรับสมัครสอบ  :  03/10/2559 - 31/10/2559    
    วันที่จัดสอบ  :  17/12/2559 - 17/12/2559    
    วันที่ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  :  11/11/2559    
    วันที่ประกาศผลสอบข้อเขียน  :  15/02/2560    
    วันที่สิ้นสุดการยื่นขอดูคะแนนสอบ  :  24/02/2560    
    ครั้งที่  :  2/2559    
    สำหรับสาขา  :  โยธา ,เครื่องกล ,ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง ,ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร ,อุตสาหการ ,เหมืองแร่ ,สิ่งแวดล้อม ,เคมี ,เหมืองแร่ งานเหมืองแร่ ,เหมืองแร่ งานโลหะการ  
    วันที่เริ่มเปิดรับสมัครสอบ  :  01/06/2559 - 30/06/2559    
    วันที่จัดสอบ  :  20/08/2559 - 20/08/2559    
    วันที่ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  :  08/07/2559    
    วันที่ประกาศผลสอบข้อเขียน  :  18/10/2559    
    วันที่สิ้นสุดการยื่นขอดูคะแนนสอบ  :  28/10/2559    
    ครั้งที่  :  1/2559    
    สำหรับสาขา  :  โยธา ,เครื่องกล ,ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง ,ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร ,อุตสาหการ ,เหมืองแร่ ,สิ่งแวดล้อม ,เคมี ,เหมืองแร่ งานเหมืองแร่ ,เหมืองแร่ งานโลหะการ  
    วันที่เริ่มเปิดรับสมัครสอบ  :  01/02/2559 - 29/02/2559    
    วันที่จัดสอบ  :  23/04/2559 - 23/04/2559    
    วันที่ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  :  11/03/2559    
    วันที่ประกาศผลสอบข้อเขียน  :  14/06/2559    
    วันที่สิ้นสุดการยื่นขอดูคะแนนสอบ  :  24/06/2559    
 
  ประจำปี 2558
    ครั้งที่  :  4/2558    
    สำหรับสาขา  :  โยธา ,เครื่องกล ,ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง ,ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร ,อุตสาหการ ,เหมืองแร่ ,สิ่งแวดล้อม ,เคมี ,เหมืองแร่ งานเหมืองแร่ ,เหมืองแร่ งานโลหะการ  
    วันที่เริ่มเปิดรับสมัครสอบ  :  01/10/2558 - 31/10/2558    
    วันที่จัดสอบ  :  26/12/2558 - 26/12/2558    
    วันที่ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  :  06/11/2558    
    วันที่ประกาศผลสอบข้อเขียน  :  10/02/2559    
    วันที่สิ้นสุดการยื่นขอดูคะแนนสอบ  :  18/02/2559    
    ครั้งที่  :  3/2558    
    สำหรับสาขา  :  โยธา ,เครื่องกล ,ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง ,ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร ,อุตสาหการ ,เหมืองแร่ ,สิ่งแวดล้อม ,เคมี ,เหมืองแร่ งานเหมืองแร่ ,เหมืองแร่ งานโลหะการ  
    วันที่เริ่มเปิดรับสมัครสอบ  :  01/07/2558 - 31/07/2558    
    วันที่จัดสอบ  :  19/09/2558 - 19/09/2558    
    วันที่ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  :  07/08/2558    
    วันที่ประกาศผลสอบข้อเขียน  :  11/11/2558    
    วันที่สิ้นสุดการยื่นขอดูคะแนนสอบ  :  20/11/2558    
    ครั้งที่  :  2/2558    
    สำหรับสาขา  :  โยธา ,เครื่องกล ,ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง ,ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร ,อุตสาหการ ,เหมืองแร่ ,สิ่งแวดล้อม ,เคมี ,เหมืองแร่ งานเหมืองแร่ ,เหมืองแร่ งานโลหะการ  
    วันที่เริ่มเปิดรับสมัครสอบ  :  01/04/2558 - 30/04/2558    
    วันที่จัดสอบ  :  06/06/2558 - 06/06/2558    
    วันที่ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  :  08/05/2558    
    วันที่ประกาศผลสอบข้อเขียน  :  15/07/2558    
    วันที่สิ้นสุดการยื่นขอดูคะแนนสอบ  :  24/07/2558    
    ครั้งที่  :  1/2558    
    สำหรับสาขา  :  โยธา ,เครื่องกล ,ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง ,ไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร ,อุตสาหการ ,เหมืองแร่ ,สิ่งแวดล้อม ,เคมี ,เหมืองแร่ งานเหมืองแร่ ,เหมืองแร่ งานโลหะการ  
    วันที่เริ่มเปิดรับสมัครสอบ  :  12/01/2558 - 31/01/2558    
    วันที่จัดสอบ  :  21/03/2558 - 21/03/2558    
    วันที่ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ  :  10/02/2558    
    วันที่ประกาศผลสอบข้อเขียน  :  13/05/2558    
    วันที่สิ้นสุดการยื่นขอดูคะแนนสอบ  :  22/05/2558    
           

 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 0-2935-6697