Coe Exam


สภาวิศวกร
Council of engineers
 
     
     
  กติกาการสอบ/การเตรียมตัวไปสอบ  
     
ขั้นตอนการสมัครสอบ  
  1. สมัครสอบ  
  2. เลือกสาขา  
  3. เลือกรอบสอบ  
  4. เลือกรายวิชา  
  5. ยืนยันการสมัครสอบ สรุปรายวิชา  
  6. พิมพ์รายวิชา และใบชำระเงิน  
     
  บริการสมาชิก  
  ประวัติการสมัครสอบ  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ  
  พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน  
  ประกาศผลสอบ  
   
  สอบถามรอบสอบ  
  สอบถามรายวิชาสอบ  
     
  Download ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคี (ปรับปรุงใหม่)  
     
  สมาชิกที่สอบได้คะแนนสูงสุดประจำเดือน  
     
  Q & A การสมัครทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร  
 
Coe
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ
ปี :
   

  รอบสอบ วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ วันที่สอบ สถานที่ จำนวนที่รับ ประกาศราย
ชื่อผู้มีสิทธิสอบ
52/2559 09-02-2559 17-02-2559 02-04-2559 สภาวิศวกร 80 ###
51/2559 09-02-2559 18-03-2559 01-04-2559 สภาวิศวกร 80 ###
50/2559 09-02-2559 17-03-2559 31-03-2559 สภาวิศวกร 80 ###
49/2559 09-02-2559 16-03-2559 28-03-2559 สภาวิศวกร 80 ###
48/2559 09-02-2559 15-03-2559 26-03-2559 สภาวิศวกร 80 ###
47/2559 09-02-2559 14-03-2559 25-03-2559 สภาวิศวกร 80 ###
46/2559 09-02-2559 13-03-2559 24-03-2559 สภาวิศวกร 80 ###
45/2559 09-02-2559 12-03-2559 21-03-2559 สภาวิศวกร 80 ###
44/2559 09-02-2559 11-03-2559 19-03-2559 สภาวิศวกร 80 ###
43/2559 10-02-2559 10-03-2559 18-03-2559 สภาวิศวกร 80 ###
42/2559 10-02-2559 09-03-2559 17-03-2559 สภาวิศวกร 80 ###
41/2559 12-01-2559 25-02-2559 05-03-2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 160 ###
39/2559 12-01-2559 25-02-2559 05-03-2559 สภาวิศวกร 80 ###
40/2559 12-01-2559 25-02-2559 04-03-2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 160 ###
38/2559 12-01-2559 25-02-2559 04-03-2559 สภาวิศวกร 80 ###
37/2559 12-01-2559 20-02-2559 03-03-2559 สภาวิศวกร 80 ###
36/2559 12-01-2559 20-02-2559 01-03-2559 สภาวิศวกร 80 ###
35/2559 12-01-2559 20-02-2559 29-02-2559 สภาวิศวกร 80 ###
34/2559 12-01-2559 15-02-2559 27-02-2559 สภาวิศวกร 80 ###
33/2559 12-01-2559 15-02-2559 26-02-2559 สภาวิศวกร 80 ###
32/2559 12-01-2559 10-02-2559 25-02-2559 สภาวิศวกร 80 ###
31/2559 12-01-2559 10-02-2559 23-02-2559 สภาวิศวกร 80 ###
30/2559 12-01-2559 10-02-2559 19-02-2559 สภาวิศวกร 80 ###
29/2559 12-01-2559 08-02-2559 18-02-2559 สภาวิศวกร 80 ###
28/2559 12-01-2559 08-02-2559 16-02-2559 สภาวิศวกร 80 ###
27/2559 12-01-2559 08-02-2559 15-02-2559 สภาวิศวกร 80 ###
26/2559 12-01-2559 03-02-2559 13-02-2559 สภาวิศวกร 80 ###
25/2559 12-01-2559 03-02-2559 12-02-2559 สภาวิศวกร 80 ###
24/2559 12-01-2559 03-02-2559 11-02-2559 สภาวิศวกร 80 ###
23/2559 12-01-2559 01-02-2559 09-02-2559 สภาวิศวกร 80 ###
22/2559 12-01-2559 01-02-2559 08-02-2559 สภาวิศวกร 80 ###
21/2559 12-01-2559 30-01-2559 06-02-2559 สภาวิศวกร 80 ###
20/2559 12-01-2559 30-01-2559 05-02-2559 สภาวิศวกร 80 ###
19/2559 12-01-2559 25-01-2559 04-02-2559 สภาวิศวกร 80 ###
18/2559 12-01-2559 25-01-2559 02-02-2559 สภาวิศวกร 80 ###
17/2559 12-01-2559 25-01-2559 01-02-2559 สภาวิศวกร 80 ###
16/2559 25-12-2558 19-01-2559 30-01-2559 สภาวิศวกร 80 ###
15/2559 25-12-2558 19-01-2559 29-01-2559 สภาวิศวกร 80 ###
14/2559 24-12-2558 18-01-2559 28-01-2559 สภาวิศวกร 80 ###
13/2559 22-12-2558 18-01-2559 26-01-2559 สภาวิศวกร 80 ###
12/2559 22-12-2558 18-01-2559 25-01-2559 สภาวิศวกร 80 ###
11/2559 22-12-2558 15-01-2559 23-01-2559 สภาวิศวกร 80 ###
10/2559 11-12-2558 15-01-2559 22-01-2559 สภาวิศวกร 80 ###
9/2559 22-12-2558 12-01-2559 21-01-2559 สภาวิศวกร 80 ###
8/2559 22-12-2558 11-01-2559 18-01-2559 สภาวิศวกร 80 ###
7/2559 01-12-2558 04-01-2559 12-01-2559 สภาวิศวกร 80 ###
6/2559 01-12-2558 04-01-2559 11-01-2559 สภาวิศวกร 80 ###
5/2559 01-12-2558 04-01-2559 09-01-2559 สภาวิศวกร 80 ###
4/2559 01-12-2558 01-01-2559 08-01-2559 สภาวิศวกร 80 ###
3/2559 01-12-2558 28-12-2558 07-01-2559 สภาวิศวกร 80 ###
2/2559 01-12-2558 28-12-2558 05-01-2559 สภาวิศวกร 80 ###
1/2559 01-12-2558 28-12-2558 04-01-2559 สภาวิศวกร 80 ###
                 
  487/1 อาคาร ว.ส.ท. ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
487/1 Soi Ramkhamhaeng 39 (Tepleela) Ramkhamhaeng Rd., Wangtonglang Dist.,Bangkok 10310
Tel. 0-2935-6868