Coe Exam


สภาวิศวกร
Council of engineers
 
     
     
  กติกาการสอบ/การเตรียมตัวไปสอบ  
     
ขั้นตอนการสมัครสอบ  
  1. สมัครสอบ  
  2. เลือกสาขา  
  3. เลือกรอบสอบ  
  4. เลือกรายวิชา  
  5. ยืนยันการสมัครสอบ สรุปรายวิชา  
  6. พิมพ์รายวิชา และใบชำระเงิน  
     
  บริการสมาชิก  
  ประวัติการสมัครสอบ  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ  
  พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน  
  ประกาศผลสอบ  
   
  สอบถามรอบสอบ  
  สอบถามรายวิชาสอบ  
     
  Download ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคี (ปรับปรุงใหม่)  
     
  สมาชิกที่สอบได้คะแนนสูงสุดประจำเดือน  
 
Coe
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ
ปี :
   

  รอบสอบ วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ วันที่สอบ สถานที่ จำนวนที่รับ ประกาศราย
ชื่อผู้มีสิทธิสอบ
69/2558 25-02-2558 12-06-2558 20-06-2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 160 ###
68/2558 25-02-2558 12-06-2558 19-06-2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 160 ###
67/2558 25-02-2558 16-05-2558 24-05-2558 ม.ขอนแก่น (ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรม) 120 ###
66/2558 25-02-2558 16-05-2558 23-05-2558 ม.ขอนแก่น (ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรม) 120 ###
65/2558 25-02-2558 13-05-2558 20-05-2558 ม.สงขลานครินทร์ (ชั้น3 ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวะฯ) 100 ###
64/2558 25-02-2558 12-05-2558 19-05-2558 ม.สงขลานครินทร์ (ชั้น3 ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวะฯ) 100 ###
63/2558 26-02-2558 14-03-2558 27-03-2558 สภาวิศวกร 80 ###
62/2558 25-02-2558 14-03-2558 26-03-2558 สภาวิศวกร 80 ###
61/2558 25-02-2558 14-03-2558 24-03-2558 สภาวิศวกร 80 ###
60/2558 25-02-2558 14-03-2558 23-03-2558 สภาวิศวกร 80 ###
59/2558 20-02-2558 11-03-2558 21-03-2558 สภาวิศวกร 80 ###
58/2558 20-02-2558 11-03-2558 20-03-2558 สภาวิศวกร 80 ###
57/2558 20-02-2558 10-03-2558 19-03-2558 สภาวิศวกร 80 ###
56/2558 20-02-2558 07-03-2558 17-03-2558 สภาวิศวกร 80 ###
55/2558 20-02-2558 02-03-2558 16-03-2558 สภาวิศวกร 80 ###
54/2558 13-02-2558 03-03-2558 14-03-2558 สภาวิศวกร 80 ###
53/2558 13-02-2558 03-03-2558 13-03-2558 สภาวิศวกร 80 ###
52/2558 13-02-2558 03-03-2558 12-03-2558 สภาวิศวกร 80 ###
51/2558 13-02-2558 02-03-2558 10-03-2558 สภาวิศวกร 80 ###
50/2558 13-02-2558 01-03-2558 09-03-2558 สภาวิศวกร 80 ###
49/2558 21-01-2558 28-02-2558 07-03-2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 160 ###
48/2558 01-02-2558 27-02-2558 06-03-2558 สภาวิศวกร 80 ###
47/2558 01-02-2558 26-02-2558 05-03-2558 สภาวิศวกร 80 ###
46/2558 01-02-2558 25-02-2558 03-03-2558 สภาวิศวกร 80 ###
45/2558 01-02-2558 24-02-2558 02-03-2558 สภาวิศวกร 80 ###
44/2558 14-01-2558 20-02-2558 28-02-2558 สภาวิศวกร 80 ###
43/2558 14-01-2558 20-02-2558 27-02-2558 สภาวิศวกร 80 ###
42/2558 14-01-2558 19-02-2558 26-02-2558 สภาวิศวกร 80 ###
41/2558 14-01-2558 17-02-2558 24-02-2558 สภาวิศวกร 80 ###
40/2558 14-01-2558 16-02-2558 23-02-2558 สภาวิศวกร 80 ###
39/2558 25-11-2557 14-02-2558 22-02-2558 ม.ขอนแก่น (ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรม) 120 ###
38/2558 25-11-2557 14-02-2558 21-02-2558 ม.ขอนแก่น (ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรม) 120 ###
37/2558 25-12-2557 14-02-2558 21-02-2558 สภาวิศวกร 80 ###
36/2558 25-12-2557 13-02-2558 20-02-2558 สภาวิศวกร 80 ###
35/2558 25-12-2557 12-02-2558 19-02-2558 สภาวิศวกร 80 ###
34/2558 15-12-2557 10-02-2558 17-02-2558 สภาวิศวกร 80 ###
33/2558 15-12-2557 09-02-2558 16-02-2558 สภาวิศวกร 80 ###
32/2558 15-12-2557 07-02-2558 14-02-2558 สภาวิศวกร 80 ###
31/2558 15-12-2557 06-02-2558 13-02-2558 สภาวิศวกร 80 ###
30/2558 15-12-2557 05-02-2558 12-02-2558 สภาวิศวกร 80 ###
29/2558 15-12-2557 03-02-2558 10-02-2558 สภาวิศวกร 80 ###
28/2558 30-11-2557 02-02-2558 09-02-2558 สภาวิศวกร 80 ###
27/2558 30-11-2557 30-01-2558 07-02-2558 สภาวิศวกร 80 ###
26/2558 30-11-2557 30-01-2558 06-02-2558 สภาวิศวกร 80 ###
25/2558 30-11-2557 29-01-2558 05-02-2558 สภาวิศวกร 80 ###
24/2558 30-11-2557 27-01-2558 03-02-2558 สภาวิศวกร 80 ###
23/2558 30-11-2557 26-01-2558 02-02-2558 สภาวิศวกร 80 ###
22/2558 26-11-2557 23-01-2558 31-01-2558 สภาวิศวกร 50 ###
21/2558 26-11-2557 23-01-2558 30-01-2558 สภาวิศวกร 50 ###
20/2558 26-11-2557 22-01-2558 29-01-2558 สภาวิศวกร 50 ###
19/2558 26-11-2557 20-01-2558 27-01-2558 สภาวิศวกร 50 ###
18/2558 26-11-2557 19-01-2558 26-01-2558 สภาวิศวกร 50 ###
17/2558 13-11-2557 12-01-2558 24-01-2558 สภาวิศวกร 50 ###
16/2558 13-11-2557 12-01-2558 23-01-2558 สภาวิศวกร 50 ###
15/2558 13-11-2557 05-01-2558 22-01-2558 สภาวิศวกร 50 ###
14/2558 13-11-2557 05-01-2558 20-01-2558 สภาวิศวกร 50 ###
13/2558 13-11-2557 01-01-2558 19-01-2558 สภาวิศวกร 50 ###
12/2558 13-10-2557 05-01-2558 17-01-2558 สภาวิศวกร 50 ###
11/2558 13-10-2557 05-01-2558 16-01-2558 สภาวิศวกร 50 ###
10/2558 13-10-2557 05-01-2558 15-01-2558 สภาวิศวกร 50 ###
9/2558 13-10-2557 05-01-2558 14-01-2558 สภาวิศวกร 50 ###
8/2558 13-10-2557 05-01-2558 13-01-2558 สภาวิศวกร 50 ###
7/2558 13-10-2557 05-01-2558 12-01-2558 สภาวิศวกร 50 ###
6/2558 13-10-2557 01-01-2558 10-01-2558 สภาวิศวกร 50 ###
5/2558 13-10-2557 01-01-2558 09-01-2558 สภาวิศวกร 50 ###
4/2558 13-10-2557 25-12-2557 08-01-2558 สภาวิศวกร 50 ###
3/2558 13-10-2557 25-12-2557 07-01-2558 สภาวิศวกร 50 ###
2/2558 13-10-2557 25-12-2557 06-01-2558 สภาวิศวกร 50 ###
1/2558 13-10-2557 20-12-2557 05-01-2558 สภาวิศวกร 50 ###
                 
  487/1 อาคาร ว.ส.ท. ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
487/1 Soi Ramkhamhaeng 39 (Tepleela) Ramkhamhaeng Rd., Wangtonglang Dist.,Bangkok 10310
Tel. 0-2935-6868