Coe Exam


สภาวิศวกร
Council of engineers
 
     
     
  กติกาการสอบ/การเตรียมตัวไปสอบ  
     
ขั้นตอนการสมัครสอบ  
  1. สมัครสอบ  
  2. เลือกสาขา  
  3. เลือกรอบสอบ  
  4. เลือกรายวิชา  
  5. ยืนยันการสมัครสอบ สรุปรายวิชา  
  6. พิมพ์รายวิชา และใบชำระเงิน  
     
  บริการสมาชิก  
  ประวัติการสมัครสอบ  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ  
  พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน  
  ประกาศผลสอบ  
   
  สอบถามรอบสอบ  
  สอบถามรายวิชาสอบ  
     
  Download ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคี (ปรับปรุงใหม่)  
     
  สมาชิกที่สอบได้คะแนนสูงสุดประจำเดือน  
     
  Q & A การสมัครทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร  
 
Coe
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ
ปี :
   

  รอบสอบ วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ วันที่สอบ สถานที่ จำนวนที่รับ ประกาศราย
ชื่อผู้มีสิทธิสอบ
49/2560 17-02-2560 20-04-2560 29-04-2560 สภาวิศวกร 80 ###
48/2560 17-02-2560 18-04-2560 28-04-2560 สภาวิศวกร 80 ###
47/2560 17-02-2560 18-04-2560 27-04-2560 สภาวิศวกร 80 ###
46/2560 17-02-2560 16-04-2560 24-04-2560 สภาวิศวกร 80 ###
45/2560 17-02-2560 12-04-2560 22-04-2560 สภาวิศวกร 80 ###
44/2560 17-02-2560 12-04-2560 21-04-2560 สภาวิศวกร 80 ###
43/2560 17-02-2560 12-04-2560 20-04-2560 สภาวิศวกร 80 ###
41/2560 17-02-2560 10-04-2560 18-04-2560 สภาวิศวกร 80 ###
42/2560 17-02-2560 01-02-2560 10-04-2560 สภาวิศวกร 80 ###
40/2560 17-02-2560 30-03-2560 07-04-2560 สภาวิศวกร 80 ###
39/2560 17-02-2560 26-03-2560 03-04-2560 สภาวิศวกร 80 ###
38/2560 28-01-2560 23-03-2560 31-03-2560 สภาวิศวกร 80 ###
37/2560 28-01-2560 18-03-2560 27-03-2560 สภาวิศวกร 80 ###
36/2560 28-01-2560 16-03-2560 25-03-2560 สภาวิศวกร 80 ###
35/2560 28-01-2560 16-03-2560 24-03-2560 สภาวิศวกร 80 ###
34/2560 28-01-2560 10-03-2560 20-03-2560 สภาวิศวกร 80 ###
33/2560 28-01-2560 10-03-2560 18-03-2560 สภาวิศวกร 80 ###
32/2560 28-01-2560 09-03-2560 17-03-2560 สภาวิศวกร 80 ###
31/2560 28-01-2560 05-03-2560 13-03-2560 สภาวิศวกร 80 ###
30/2560 28-01-2560 01-03-2560 11-03-2560 สภาวิศวกร 80 ###
29/2560 28-01-2560 01-03-2560 10-03-2560 สภาวิศวกร 80 ###
28/2560 20-01-2560 24-02-2560 06-03-2560 สภาวิศวกร 80 ###
27/2560 20-01-2560 23-02-2560 04-03-2560 สภาวิศวกร 80 ###
26/2560 20-01-2560 23-02-2560 04-03-2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 120 ###
25/2560 20-01-2560 23-02-2560 03-03-2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 120 ###
24/2560 20-01-2560 23-02-2560 03-03-2560 สภาวิศวกร 80 ###
23/2560 04-01-2560 20-02-2560 27-02-2560 สภาวิศวกร 80 ###
22/2560 04-01-2560 16-02-2560 25-02-2560 สภาวิศวกร 80 ###
21/2560 04-01-2560 16-02-2560 24-02-2560 สภาวิศวกร 80 ###
20/2560 04-01-2560 13-02-2560 20-02-2560 สภาวิศวกร 80 ###
19/2560 04-01-2560 07-02-2560 18-02-2560 สภาวิศวกร 80 ###
18/2560 04-01-2560 07-02-2560 17-02-2560 สภาวิศวกร 80 ###
17/2560 04-01-2560 05-02-2560 10-02-2560 สภาวิศวกร 80 ###
16/2560 04-01-2560 31-01-2560 06-02-2560 สภาวิศวกร 80 ###
15/2560 04-01-2560 29-01-2560 04-02-2560 สภาวิศวกร 80 ###
14/2560 04-01-2560 29-01-2560 03-02-2560 สภาวิศวกร 80 ###
13/2560 04-01-2560 22-01-2560 30-01-2560 สภาวิศวกร 80 ###
12/2560 04-01-2560 22-01-2560 28-01-2560 สภาวิศวกร 80 ###
11/2560 04-01-2560 22-01-2560 27-01-2560 สภาวิศวกร 80 ###
10/2560 02-12-2559 10-01-2560 20-01-2560 สภาวิศวกร 80 ###
9/2560 02-12-2559 11-01-2560 19-01-2560 สภาวิศวกร 80 ###
8/2560 02-12-2559 06-01-2560 16-01-2560 สภาวิศวกร 80 ###
7/2560 02-12-2559 05-01-2560 14-01-2560 สภาวิศวกร 80 ###
6/2560 02-12-2559 05-01-2560 13-01-2560 สภาวิศวกร 80 ###
5/2560 02-12-2559 04-01-2560 12-01-2560 สภาวิศวกร 80 ###
4/2560 02-12-2559 01-01-2560 09-01-2560 สภาวิศวกร 80 ###
3/2560 02-12-2559 30-12-2559 07-01-2560 สภาวิศวกร 80 ###
2/2560 02-12-2559 30-12-2559 06-01-2560 สภาวิศวกร 80 ###
1/2560 02-12-2559 31-12-2559 05-01-2560 สภาวิศวกร 80 ###
                 
  487/1 ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
487/1 Soi Ramkhamhaeng 39 (Tepleela 1) Ramkhamhaeng Rd., Wangtonglang Dist.,Bangkok 10310
Tel. 0-2935-6868