Coe Exam


สภาวิศวกร
Council of engineers
 
     
     
  กติกาการสอบ/การเตรียมตัวไปสอบ  
     
ขั้นตอนการสมัครสอบ  
  1. สมัครสอบ  
  2. เลือกสาขา  
  3. เลือกรอบสอบ  
  4. เลือกรายวิชา  
  5. ยืนยันการสมัครสอบ สรุปรายวิชา  
  6. พิมพ์รายวิชา และใบชำระเงิน  
     
  บริการสมาชิก  
  ประวัติการสมัครสอบ  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ  
  พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน  
  ประกาศผลสอบ  
   
  สอบถามรอบสอบ  
  สอบถามรายวิชาสอบ  
     
  Download ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคี  
     
  สมาชิกที่สอบได้คะแนนสูงสุดประจำเดือน  
 
Coe
รอบสอบ

  รอบสอบ วันปิดรับสมัคร วันสอบ สถานที่สอบ จำนวนที่รับ จำนวนคงเหลือ
126/2557 19-12-2557 27-12-2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 160 51
125/2557 19-12-2557 26-12-2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 160 116
124/2557 16-12-2557 23-12-2557 ม.สงขลานครินทร์ (ชั้น3 ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวะฯ) 100 66
123/2557 15-12-2557 22-12-2557 ม.สงขลานครินทร์ (ชั้น3 ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวะฯ) 100 53
223/2557 30-11-2557 20-12-2557 สภาวิศวกร 50 3
222/2557 30-11-2557 19-12-2557 สภาวิศวกร 50 27
221/2557 30-11-2557 18-12-2557 สภาวิศวกร 50 48
220/2557 30-11-2557 17-12-2557 สภาวิศวกร 50 46
219/2557 30-11-2557 16-12-2557 สภาวิศวกร 50 40
218/2557 30-11-2557 15-12-2557 สภาวิศวกร 50 20
216/2557 30-11-2557 12-12-2557 สภาวิศวกร 50 33
215/2557 30-11-2557 11-12-2557 สภาวิศวกร 50 44
214/2557 30-11-2557 09-12-2557 สภาวิศวกร 50 42
213/2557 26-11-2557 08-12-2557 สภาวิศวกร 50 7
209/2557 24-11-2557 01-12-2557 สภาวิศวกร 50 4
207/2557 21-11-2557 28-11-2557 สภาวิศวกร 50 1
190/2557 04-10-2557 11-10-2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 150 52
                 
                 
    สมัครสอบ
     
เลขที่สมาชิก หรือเลขที่บัตรประชาชน  
     
   
     
  487/1 อาคาร ว.ส.ท. ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
487/1 Soi Ramkhamhaeng 39 (Tepleela) Ramkhamhaeng Rd., Wangtonglang Dist.,Bangkok 10310
Tel. 0-2935-6868