Coe Exam


สภาวิศวกร
Council of engineers
 
     
     
  กติกาการสอบ/การเตรียมตัวไปสอบ  
     
ขั้นตอนการสมัครสอบ  
  1. สมัครสอบ  
  2. เลือกสาขา  
  3. เลือกรอบสอบ  
  4. เลือกรายวิชา  
  5. ยืนยันการสมัครสอบ สรุปรายวิชา  
  6. พิมพ์รายวิชา และใบชำระเงิน  
     
  บริการสมาชิก  
  ประวัติการสมัครสอบ  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ  
  พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน  
  ประกาศผลสอบ  
   
  สอบถามรอบสอบ  
  สอบถามรายวิชาสอบ  
     
  Download ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคี (ปรับปรุงใหม่)  
     
  สมาชิกที่สอบได้คะแนนสูงสุดประจำเดือน  
     
  Q & A การสมัครทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร  
 
Coe
รอบสอบ

  รอบสอบ วันปิดรับสมัคร วันสอบ สถานที่สอบ จำนวนที่รับ จำนวนคงเหลือ
52/2559 17-02-255902-04-2559สภาวิศวกร 80 30
51/2559 18-03-255901-04-2559สภาวิศวกร 80 72
50/2559 17-03-255931-03-2559สภาวิศวกร 80 73
49/2559 16-03-255928-03-2559สภาวิศวกร 80 79
48/2559 15-03-255926-03-2559สภาวิศวกร 80 55
47/2559 14-03-255925-03-2559สภาวิศวกร 80 79
46/2559 13-03-255924-03-2559สภาวิศวกร 80 77
45/2559 12-03-255921-03-2559สภาวิศวกร 80 74
44/2559 11-03-255919-03-2559สภาวิศวกร 80 41
43/2559 10-03-255918-03-2559สภาวิศวกร 80 69
42/2559 09-03-255917-03-2559สภาวิศวกร 80 69
41/2559 25-02-255905-03-2559มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 160 86
40/2559 25-02-255904-03-2559มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 160 101
37/2559 20-02-255903-03-2559สภาวิศวกร 80 2
36/2559 20-02-255901-03-2559สภาวิศวกร 80 8
                 
                 
    สมัครสอบ
     
เลขที่สมาชิก หรือเลขที่บัตรประชาชน  
     
   
     
  487/1 อาคาร ว.ส.ท. ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
487/1 Soi Ramkhamhaeng 39 (Tepleela) Ramkhamhaeng Rd., Wangtonglang Dist.,Bangkok 10310
Tel. 0-2935-6868