Coe Exam


สภาวิศวกร
Council of engineers
 
     
     
  กติกาการสอบ/การเตรียมตัวไปสอบ  
     
ขั้นตอนการสมัครสอบ  
  1. สมัครสอบ  
  2. เลือกสาขา  
  3. เลือกรอบสอบ  
  4. เลือกรายวิชา  
  5. ยืนยันการสมัครสอบ สรุปรายวิชา  
  6. พิมพ์รายวิชา และใบชำระเงิน  
     
  บริการสมาชิก  
  ประวัติการสมัครสอบ  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ  
  พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน  
  ประกาศผลสอบ  
   
  สอบถามรอบสอบ  
  สอบถามรายวิชาสอบ  
     
  Download ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคี  
     
  สมาชิกที่สอบได้คะแนนสูงสุดประจำเดือน  
 
Coe
รอบสอบ

  รอบสอบ วันปิดรับสมัคร วันสอบ สถานที่สอบ จำนวนที่รับ จำนวนคงเหลือ
85/2557 21-07-2557 28-07-2557 สภาวิศวกร 50 42
84/2557 19-07-2557 26-07-2557 สภาวิศวกร 50 43
83/2557 18-07-2557 25-07-2557 สภาวิศวกร 50 50
82/2557 14-07-2557 21-07-2557 สภาวิศวกร 50 50
81/2557 10-07-2557 19-07-2557 สภาวิศวกร 50 34
80/2557 10-07-2557 18-07-2557 สภาวิศวกร 50 50
79/2557 08-07-2557 15-07-2557 สภาวิศวกร 50 49
78/2557 03-07-2557 10-07-2557 สภาวิศวกร 50 50
77/2557 30-06-2557 07-07-2557 สภาวิศวกร 50 47
76/2557 27-06-2557 05-07-2557 สภาวิศวกร 50 13
75/2557 27-06-2557 04-07-2557 สภาวิศวกร 50 48
74/2557 23-06-2557 30-06-2557 สภาวิศวกร 50 7
39/2557 20-06-2557 28-06-2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร (อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์) 130 71
60/2557 23-05-2557 30-05-2557 ม.สงขลานครินทร์ (ชั้น3 ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวะฯ) 100 13
48/2557 16-05-2559 23-05-2557 ม.ขอนแก่น (ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรม) 120 51
                 
                 
    สมัครสอบ
     
เลขที่สมาชิก หรือเลขที่บัตรประชาชน  
     
   
     
  487/1 อาคาร ว.ส.ท. ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
487/1 Soi Ramkhamhaeng 39 (Tepleela) Ramkhamhaeng Rd., Wangtonglang Dist.,Bangkok 10310
Tel. 0-2935-6868