Coe Exam


สภาวิศวกร
Council of engineers
 
     
     
  กติกาการสอบ/การเตรียมตัวไปสอบ  
     
ขั้นตอนการสมัครสอบ  
  1. สมัครสอบ  
  2. เลือกสาขา  
  3. เลือกรอบสอบ  
  4. เลือกรายวิชา  
  5. ยืนยันการสมัครสอบ สรุปรายวิชา  
  6. พิมพ์รายวิชา และใบชำระเงิน  
     
  บริการสมาชิก  
  ประวัติการสมัครสอบ  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ  
  พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน  
  ประกาศผลสอบ  
   
  สอบถามรอบสอบ  
  สอบถามรายวิชาสอบ  
     
  Download ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคี (ปรับปรุงใหม่)  
     
  สมาชิกที่สอบได้คะแนนสูงสุดประจำเดือน  
 
Coe
รอบสอบ

  รอบสอบ วันปิดรับสมัคร วันสอบ สถานที่สอบ จำนวนที่รับ จำนวนคงเหลือ
120/2558 07-08-255815-08-2558ม.สงขลานครินทร์ (ชั้น3 ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวะฯ) 100 97
119/2558 07-08-255814-08-2558ม.สงขลานครินทร์ (ชั้น3 ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวะฯ) 100 99
118/2558 10-07-255819-07-2558ม.ขอนแก่น (ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรม) 120 74
117/2558 10-07-255818-07-2558ม.ขอนแก่น (ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรม) 120 87
123/2558 29-06-255806-07-2558สภาวิศวกร 80 77
122/2558 26-06-255804-07-2558สภาวิศวกร 80 72
121/2558 26-06-255803-07-2558สภาวิศวกร 80 80
113/2558 19-06-255826-06-2558สภาวิศวกร 80 67
110/2558 15-06-255822-06-2558สภาวิศวกร 80 72
109/2558 13-06-255820-06-2558สภาวิศวกร 80 45
68/2558 12-06-255819-06-2558มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 160 26
108/2558 08-06-255815-06-2558สภาวิศวกร 80 68
107/2558 05-06-255813-06-2558สภาวิศวกร 80 54
106/2558 05-06-255812-06-2558สภาวิศวกร 80 77
105/2558 01-06-255808-06-2558สภาวิศวกร 80 68
104/2558 30-05-255806-06-2558สภาวิศวกร 80 47
103/2558 29-05-255805-06-2558สภาวิศวกร 80 68
                 
                 
    สมัครสอบ
     
เลขที่สมาชิก หรือเลขที่บัตรประชาชน  
     
   
     
  487/1 อาคาร ว.ส.ท. ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
487/1 Soi Ramkhamhaeng 39 (Tepleela) Ramkhamhaeng Rd., Wangtonglang Dist.,Bangkok 10310
Tel. 0-2935-6868