สภาวิศวกร

Council of engineers

สมัครสอบ

 
Coe
รอบสอบ

  รอบสอบ วันปิดรับสมัคร วันสอบ สถานที่สอบ จำนวนที่รับ จำนวนคงเหลือ
133/2560 04-09-256009-09-2560สภาวิศวกร 85 63
132/2560 02-09-256008-09-2560สภาวิศวกร 85 84
131/2560 02-09-256007-09-2560สภาวิศวกร 85 85
130/2560 26-08-256004-09-2560สภาวิศวกร 85 82
129/2560 25-08-256001-09-2560สภาวิศวกร 85 84
125/2560 16-08-256025-08-2560สภาวิศวกร 85 62
124/2560 15-08-256024-08-2560สภาวิศวกร 85 73
123/2560 13-08-256021-08-2560สภาวิศวกร 85 54
121/2560 09-08-256018-08-2560สภาวิศวกร 85 60
120/2560 09-08-256017-08-2560สภาวิศวกร 85 66
119/2560 03-08-256011-08-2560สภาวิศวกร 85 33
118/2560 01-08-256010-08-2560สภาวิศวกร 85 41
                 
                 
    สมัครสอบ
     
เลขที่สมาชิก หรือเลขที่บัตรประชาชน  
     
   
     
  487/1 ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 สายด่วน 1303
487/1 Soi Ramkhamhaeng 39 (Tepleela 1) Ramkhamhaeng Rd., Wangtonglang Dist.,Bangkok 10310 Tel. 1303