Coe Exam


สภาวิศวกร
Council of engineers
 
     
     
  กติกาการสอบ/การเตรียมตัวไปสอบ  
     
ขั้นตอนการสมัครสอบ  
  1. สมัครสอบ  
  2. เลือกสาขา  
  3. เลือกรอบสอบ  
  4. เลือกรายวิชา  
  5. ยืนยันการสมัครสอบ สรุปรายวิชา  
  6. พิมพ์รายวิชา และใบชำระเงิน  
     
  บริการสมาชิก  
  ประวัติการสมัครสอบ  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ  
  พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน  
  ประกาศผลสอบ  
   
  สอบถามรอบสอบ  
  สอบถามรายวิชาสอบ  
     
  Download ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคี (ปรับปรุงใหม่)  
     
  สมาชิกที่สอบได้คะแนนสูงสุดประจำเดือน  
 
Coe
รอบสอบ

  รอบสอบ วันปิดรับสมัคร วันสอบ สถานที่สอบ จำนวนที่รับ จำนวนคงเหลือ
144/2558 02-10-255810-10-2558มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 160 152
143/2558 02-10-255809-10-2558มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 100 99
142/2558 24-08-255831-08-2558สภาวิศวกร 80 65
141/2558 22-08-255829-08-2558สภาวิศวกร 80 59
140/2558 21-08-255828-08-2558สภาวิศวกร 80 76
139/2558 17-08-255824-08-2558สภาวิศวกร 80 76
138/2558 15-08-255822-08-2558สภาวิศวกร 80 75
137/2558 14-08-255821-08-2558สภาวิศวกร 80 80
136/2558 10-08-255817-08-2558สภาวิศวกร 80 77
120/2558 07-08-255815-08-2558ม.สงขลานครินทร์ (ชั้น3 ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวะฯ) 100 52
135/2558 07-08-255814-08-2558สภาวิศวกร 80 80
119/2558 07-08-255814-08-2558ม.สงขลานครินทร์ (ชั้น3 ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวะฯ) 100 52
134/2558 03-08-255810-08-2558สภาวิศวกร 80 80
133/2558 31-07-255808-08-2558สภาวิศวกร 80 62
132/2558 31-07-255807-08-2558สภาวิศวกร 80 80
131/2558 27-07-255803-08-2558สภาวิศวกร 80 75
130/2558 20-07-255827-07-2558สภาวิศวกร 80 5
128/2558 17-07-255824-07-2558สภาวิศวกร 80 22
127/2558 13-07-255820-07-2558สภาวิศวกร 80 39
126/2558 10-07-255818-07-2558สภาวิศวกร 80 4
125/2558 10-07-255817-07-2558สภาวิศวกร 80 46
124/2558 06-07-255813-07-2558สภาวิศวกร 80 21
                 
                 
    สมัครสอบ
     
เลขที่สมาชิก หรือเลขที่บัตรประชาชน  
     
   
     
  487/1 อาคาร ว.ส.ท. ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
487/1 Soi Ramkhamhaeng 39 (Tepleela) Ramkhamhaeng Rd., Wangtonglang Dist.,Bangkok 10310
Tel. 0-2935-6868