Coe Exam


สภาวิศวกร
Council of engineers
 
     
     
  กติกาการสอบ/การเตรียมตัวไปสอบ  
     
ขั้นตอนการสมัครสอบ  
  1. สมัครสอบ  
  2. เลือกสาขา  
  3. เลือกรอบสอบ  
  4. เลือกรายวิชา  
  5. ยืนยันการสมัครสอบ สรุปรายวิชา  
  6. พิมพ์รายวิชา และใบชำระเงิน  
     
  บริการสมาชิก  
  ประวัติการสมัครสอบ  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ  
  พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน  
  ประกาศผลสอบ  
   
  สอบถามรอบสอบ  
  สอบถามรายวิชาสอบ  
     
  Download ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคี (ปรับปรุงใหม่)  
     
  สมาชิกที่สอบได้คะแนนสูงสุดประจำเดือน  
 
Coe
รอบสอบ

  รอบสอบ วันปิดรับสมัคร วันสอบ สถานที่สอบ จำนวนที่รับ จำนวนคงเหลือ
49/2558 28-02-2558 07-03-2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 160 122
43/2558 20-02-2558 27-02-2558 สภาวิศวกร 80 14
42/2558 19-02-2558 26-02-2558 สภาวิศวกร 80 53
41/2558 17-02-2558 24-02-2558 สภาวิศวกร 80 61
40/2558 16-02-2558 23-02-2558 สภาวิศวกร 80 30
37/2558 14-02-2558 21-02-2558 สภาวิศวกร 80 1
36/2558 13-02-2558 20-02-2558 สภาวิศวกร 80 21
35/2558 12-02-2558 19-02-2558 สภาวิศวกร 80 26
34/2558 10-02-2558 17-02-2558 สภาวิศวกร 80 28
33/2558 09-02-2558 16-02-2558 สภาวิศวกร 80 25
32/2558 07-02-2558 14-02-2558 สภาวิศวกร 80 11
31/2558 06-02-2558 13-02-2558 สภาวิศวกร 80 31
30/2558 05-02-2558 12-02-2558 สภาวิศวกร 80 31
29/2558 03-02-2558 10-02-2558 สภาวิศวกร 80 34
28/2558 02-02-2558 09-02-2558 สภาวิศวกร 80 24
26/2558 30-01-2558 06-02-2558 สภาวิศวกร 80 29
25/2558 29-01-2558 05-02-2558 สภาวิศวกร 80 27
24/2558 27-01-2558 03-02-2558 สภาวิศวกร 80 26
                 
                 
    สมัครสอบ
     
เลขที่สมาชิก หรือเลขที่บัตรประชาชน  
     
   
     
  487/1 อาคาร ว.ส.ท. ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
487/1 Soi Ramkhamhaeng 39 (Tepleela) Ramkhamhaeng Rd., Wangtonglang Dist.,Bangkok 10310
Tel. 0-2935-6868