Coe Exam


สภาวิศวกร
Council of engineers
 
     
     
  กติกาการสอบ/การเตรียมตัวไปสอบ  
     
ขั้นตอนการสมัครสอบ  
  1. สมัครสอบ  
  2. เลือกสาขา  
  3. เลือกรอบสอบ  
  4. เลือกรายวิชา  
  5. ยืนยันการสมัครสอบ สรุปรายวิชา  
  6. พิมพ์รายวิชา และใบชำระเงิน  
     
  บริการสมาชิก  
  ประวัติการสมัครสอบ  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ  
  พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน  
  ประกาศผลสอบ  
   
  สอบถามรอบสอบ  
  สอบถามรายวิชาสอบ  
     
  Download ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคี (ปรับปรุงใหม่)  
     
  สมาชิกที่สอบได้คะแนนสูงสุดประจำเดือน  
     
  Q & A การสมัครทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร  
 
Coe
รอบสอบ

  รอบสอบ วันปิดรับสมัคร วันสอบ สถานที่สอบ จำนวนที่รับ จำนวนคงเหลือ
188/2559 15-12-255925-12-2559ม.สงขลานครินทร์ (ชั้น3 ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวะฯ) 100 98
187/2559 15-12-255924-12-2559ม.สงขลานครินทร์ (ชั้น3 ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวะฯ) 100 100
186/2559 15-12-255923-12-2559ม.สงขลานครินทร์ (ชั้น3 ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวะฯ) 100 96
185/2559 15-11-255927-11-2559ม.ขอนแก่น (ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรม) 120 115
184/2559 15-11-255926-11-2559ม.ขอนแก่น (ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรม) 120 114
183/2559 25-10-255914-11-2559สภาวิศวกร 80 70
182/2559 25-10-255912-11-2559สภาวิศวกร 80 60
181/2559 25-10-255911-11-2559สภาวิศวกร 80 77
180/2559 25-10-255910-11-2559สภาวิศวกร 80 80
179/2559 20-10-255907-11-2559สภาวิศวกร 80 79
178/2559 20-10-255905-11-2559สภาวิศวกร 80 60
177/2559 20-10-255904-11-2559สภาวิศวกร 80 80
176/2559 20-10-255903-11-2559สภาวิศวกร 80 79
173/2559 17-10-255928-10-2559สภาวิศวกร 80 5
172/2559 17-10-255927-10-2559สภาวิศวกร 80 44
171/2559 10-10-255921-10-2559สภาวิศวกร 80 47
170/2559 10-10-255920-10-2559สภาวิศวกร 80 70
169/2559 07-10-255917-10-2559สภาวิศวกร 80 53
167/2559 30-10-255914-10-2559สภาวิศวกร 80 55
166/2559 30-09-255913-10-2559สภาวิศวกร 80 50
165/2559 30-09-255910-10-2559สภาวิศวกร 80 21
142/2559 30-09-255907-10-2559มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 160 70
                 
                 
    สมัครสอบ
     
เลขที่สมาชิก หรือเลขที่บัตรประชาชน  
     
   
     
  487/1 ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
487/1 Soi Ramkhamhaeng 39 (Tepleela 1) Ramkhamhaeng Rd., Wangtonglang Dist.,Bangkok 10310
Tel. 0-2935-6868