สภาวิศวกร

Council of engineers

สมัครสอบ

 
Coe
รอบสอบ

  รอบสอบ วันปิดรับสมัคร วันสอบ สถานที่สอบ จำนวนที่รับ จำนวนคงเหลือ
92/2560 23-06-256030-06-2560สภาวิศวกร 85 29
91/2560 21-06-256029-06-2560สภาวิศวกร 85 61
90/2560 19-06-256026-06-2560สภาวิศวกร 85 63
89/2560 17-06-256024-06-2560สภาวิศวกร 85 3
88/2560 15-06-256023-06-2560สภาวิศวกร 85 80
87/2560 14-06-256022-06-2560สภาวิศวกร 85 75
86/2560 13-06-256019-06-2560สภาวิศวกร 85 68
85/2560 12-06-256017-06-2560สภาวิศวกร 85 19
84/2560 07-06-256016-06-2560สภาวิศวกร 85 75
83/2560 07-06-256015-06-2560สภาวิศวกร 85 63
69/2560 31-05-256008-06-2560สภาวิศวกร 85 49
                 
                 
    สมัครสอบ
     
เลขที่สมาชิก หรือเลขที่บัตรประชาชน  
     
   
     
  487/1 ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 สายด่วน 1303
487/1 Soi Ramkhamhaeng 39 (Tepleela 1) Ramkhamhaeng Rd., Wangtonglang Dist.,Bangkok 10310 Tel. 1303