สภาวิศวกร

Council of engineers

สมัครสอบ

 
Coe
รอบสอบ

  รอบสอบ วันปิดรับสมัคร วันสอบ สถานที่สอบ จำนวนที่รับ จำนวนคงเหลือ
165/2560 23-10-256031-10-2560สภาวิศวกร 85 1
164/2560 22-10-256030-10-2560สภาวิศวกร 85 1
162/2560 19-10-256027-10-2560สภาวิศวกร 85 41
161/2560 16-10-256024-10-2560สภาวิศวกร 85 45
160/2560 13-10-256021-10-2560สภาวิศวกร 85 1
159/2560 12-10-256020-10-2560สภาวิศวกร 85 54
158/2560 11-10-256019-10-2560สภาวิศวกร 85 70
157/2560 09-10-256017-10-2560สภาวิศวกร 85 60
156/2560 08-10-256016-10-2560สภาวิศวกร 85 30
154/2560 04-10-256012-10-2560สภาวิศวกร 85 57
153/2560 02-10-256010-10-2560สภาวิศวกร 85 21
                 
                 
    สมัครสอบ
     
เลขที่สมาชิก หรือเลขที่บัตรประชาชน  
     
   
     
  487/1 ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 สายด่วน 1303
487/1 Soi Ramkhamhaeng 39 (Tepleela 1) Ramkhamhaeng Rd., Wangtonglang Dist.,Bangkok 10310 Tel. 1303