Coe Exam


สภาวิศวกร
Council of engineers
 
     
     
  กติกาการสอบ/การเตรียมตัวไปสอบ  
     
ขั้นตอนการสมัครสอบ  
  1. สมัครสอบ  
  2. เลือกสาขา  
  3. เลือกรอบสอบ  
  4. เลือกรายวิชา  
  5. ยืนยันการสมัครสอบ สรุปรายวิชา  
  6. พิมพ์รายวิชา และใบชำระเงิน  
     
  บริการสมาชิก  
  ประวัติการสมัครสอบ  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ  
  พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน  
  ประกาศผลสอบ  
   
  สอบถามรอบสอบ  
  สอบถามรายวิชาสอบ  
     
  Download ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคี (ปรับปรุงใหม่)  
     
  สมาชิกที่สอบได้คะแนนสูงสุดประจำเดือน  
     
  Q & A การสมัครทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร  
 
Coe
รอบสอบ

  รอบสอบ วันปิดรับสมัคร วันสอบ สถานที่สอบ จำนวนที่รับ จำนวนคงเหลือ
88/2559 03-06-255917-06-2559สภาวิศวกร 80 43
87/2559 03-06-255916-06-2559สภาวิศวกร 80 74
86/2559 03-06-255914-06-2559สภาวิศวกร 80 75
85/2559 03-05-255913-06-2559สภาวิศวกร 80 61
84/2559 30-05-255908-06-2559สภาวิศวกร 80 74
83/2559 30-05-255907-06-2559สภาวิศวกร 80 78
82/2559 30-05-255906-06-2559สภาวิศวกร 80 36
81/2559 21-05-255904-06-2559มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 160 98
78/2559 20-05-255903-06-2559สภาวิศวกร 80 33
80/2559 21-05-255903-06-2559มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 160 122
77/2559 20-05-255902-06-2559สภาวิศวกร 80 60
76/2559 20-05-255931-05-2559สภาวิศวกร 80 4
73/2559 13-05-255930-05-2559สภาวิศวกร 80 2
71/2559 12-05-255927-05-2559สภาวิศวกร 80 3
70/2559 11-05-255926-05-2559สภาวิศวกร 80 9
                 
                 
    สมัครสอบ
     
เลขที่สมาชิก หรือเลขที่บัตรประชาชน  
     
   
     
  487/1 อาคาร ว.ส.ท. ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
487/1 Soi Ramkhamhaeng 39 (Tepleela) Ramkhamhaeng Rd., Wangtonglang Dist.,Bangkok 10310
Tel. 0-2935-6868