สภาวิศวกร

Council of engineers

สมัครสอบ

 
Coe
รอบสอบ

  รอบสอบ วันปิดรับสมัคร วันสอบ สถานที่สอบ จำนวนที่รับ จำนวนคงเหลือ
77/2560 05-06-256012-06-2560สภาวิศวกร 85 62
73/2560 01-06-256010-06-2560มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 150 76
70/2560 31-05-256009-06-2560สภาวิศวกร 85 57
72/2560 01-06-256009-06-2560มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 150 92
69/2560 31-05-256008-06-2560สภาวิศวกร 85 79
68/2560 28-05-256006-06-2560สภาวิศวกร 85 81
67/2560 28-05-256005-06-2560สภาวิศวกร 85 79
79/2560 27-05-256003-06-2560ม.ขอนแก่น (ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรม) 120 81
65/2560 24-05-256002-06-2560สภาวิศวกร 85 81
78/2560 27-05-256002-06-2560ม.ขอนแก่น (ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรม) 120 102
64/2560 24-05-256001-06-2560สภาวิศวกร 85 78
63/2560 22-05-256030-05-2560สภาวิศวกร 85 74
62/2560 20-05-256029-05-2560สภาวิศวกร 85 54
61/2560 18-05-256027-05-2560ม.สงขลานครินทร์ (ชั้น3 ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวะฯ) 100 32
58/2560 18-05-256026-05-2560สภาวิศวกร 85 53
60/2560 18-05-256026-05-2560ม.สงขลานครินทร์ (ชั้น3 ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวะฯ) 100 54
57/2560 16-05-256025-05-2560สภาวิศวกร 85 65
56/2560 14-05-256023-05-2560สภาวิศวกร 85 71
55/2560 14-05-256022-05-2560สภาวิศวกร 85 8
53/2560 10-05-256019-05-2560สภาวิศวกร 85 1
52/2560 10-05-256018-05-2560สภาวิศวกร 85 10
                 
                 
    สมัครสอบ
     
เลขที่สมาชิก หรือเลขที่บัตรประชาชน  
     
   
     
  487/1 ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 สายด่วน 1303
487/1 Soi Ramkhamhaeng 39 (Tepleela 1) Ramkhamhaeng Rd., Wangtonglang Dist.,Bangkok 10310 Tel. 1303