Coe Exam


สภาวิศวกร
Council of engineers
 
     
     
  กติกาการสอบ/การเตรียมตัวไปสอบ  
     
ขั้นตอนการสมัครสอบ  
  1. สมัครสอบ  
  2. เลือกสาขา  
  3. เลือกรอบสอบ  
  4. เลือกรายวิชา  
  5. ยืนยันการสมัครสอบ สรุปรายวิชา  
  6. พิมพ์รายวิชา และใบชำระเงิน  
     
  บริการสมาชิก  
  ประวัติการสมัครสอบ  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ  
  พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน  
  ประกาศผลสอบ  
   
  สอบถามรอบสอบ  
  สอบถามรายวิชาสอบ  
     
  Download ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคี  
     
  สมาชิกที่สอบได้คะแนนสูงสุดประจำเดือน  
 
Coe
รอบสอบ

  รอบสอบ วันปิดรับสมัคร วันสอบ สถานที่สอบ จำนวนที่รับ จำนวนคงเหลือ
39/2558 14-02-2558 22-02-2558 ม.ขอนแก่น (ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรม) 120 87
38/2558 14-02-2558 21-02-2558 ม.ขอนแก่น (ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรม) 120 83
34/2558 10-02-2558 17-02-2558 สภาวิศวกร 50 41
33/2558 09-02-2558 16-02-2558 สภาวิศวกร 50 42
32/2558 07-02-2558 14-02-2558 สภาวิศวกร 50 28
31/2558 06-02-2558 13-02-2558 สภาวิศวกร 50 46
30/2558 05-02-2558 12-02-2558 สภาวิศวกร 50 50
29/2558 03-02-2558 10-02-2558 สภาวิศวกร 50 50
28/2558 02-02-2558 09-02-2558 สภาวิศวกร 50 23
26/2558 30-01-2558 06-02-2558 สภาวิศวกร 50 32
25/2558 29-01-2558 05-02-2558 สภาวิศวกร 50 44
24/2558 27-01-2558 03-02-2558 สภาวิศวกร 50 48
23/2558 26-01-2558 02-02-2558 สภาวิศวกร 50 30
21/2558 23-01-2558 30-01-2558 สภาวิศวกร 50 1
20/2558 22-01-2558 29-01-2558 สภาวิศวกร 50 23
19/2558 20-01-2558 27-01-2558 สภาวิศวกร 50 10
18/2558 19-01-2558 26-01-2558 สภาวิศวกร 50 1
15/2558 05-01-2558 22-01-2558 สภาวิศวกร 50 2
                 
                 
    สมัครสอบ
     
เลขที่สมาชิก หรือเลขที่บัตรประชาชน  
     
   
     
  487/1 อาคาร ว.ส.ท. ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
487/1 Soi Ramkhamhaeng 39 (Tepleela) Ramkhamhaeng Rd., Wangtonglang Dist.,Bangkok 10310
Tel. 0-2935-6868