Coe Exam


สภาวิศวกร
Council of engineers
 
     
     
  กติกาการสอบ/การเตรียมตัวไปสอบ  
     
ขั้นตอนการสมัครสอบ  
  1. สมัครสอบ  
  2. เลือกสาขา  
  3. เลือกรอบสอบ  
  4. เลือกรายวิชา  
  5. ยืนยันการสมัครสอบ สรุปรายวิชา  
  6. พิมพ์รายวิชา และใบชำระเงิน  
     
  บริการสมาชิก  
  ประวัติการสมัครสอบ  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ  
  พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน  
  ประกาศผลสอบ  
   
  สอบถามรอบสอบ  
  สอบถามรายวิชาสอบ  
     
  Download ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคี (ปรับปรุงใหม่)  
     
  สมาชิกที่สอบได้คะแนนสูงสุดประจำเดือน  
 
Coe
รอบสอบ

  รอบสอบ วันปิดรับสมัคร วันสอบ สถานที่สอบ จำนวนที่รับ จำนวนคงเหลือ
162/2558 14-12-255821-12-2558ม.สงขลานครินทร์ (ชั้น3 ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวะฯ) 100 95
161/2558 14-12-255820-12-2558ม.สงขลานครินทร์ (ชั้น3 ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวะฯ) 100 75
160/2558 14-11-255822-11-2558ม.ขอนแก่น (ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรม) 120 109
159/2558 14-11-255821-11-2558ม.ขอนแก่น (ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรม) 120 100
174/2558 24-10-255831-10-2558สภาวิศวกร 80 45
173/2558 22-10-255830-10-2558สภาวิศวกร 80 73
172/2558 19-10-255826-10-2558สภาวิศวกร 80 79
171/2558 12-10-255819-10-2558สภาวิศวกร 80 79
170/2558 10-10-255817-10-2558สภาวิศวกร 80 67
169/2558 09-10-255816-10-2558สภาวิศวกร 80 77
168/2558 05-10-255812-10-2558สภาวิศวกร 80 76
167/2558 03-10-255810-10-2558สภาวิศวกร 80 72
144/2558 02-10-255810-10-2558มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 160 73
166/2558 02-10-255809-10-2558สภาวิศวกร 80 78
143/2558 02-10-255809-10-2558มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 100 39
165/2558 28-09-255805-10-2558สภาวิศวกร 80 67
164/2558 26-09-255803-10-2558สภาวิศวกร 80 55
163/2558 25-09-255802-10-2558สภาวิศวกร 80 73
158/2558 21-09-255828-09-2558สภาวิศวกร 80 2
156/2558 18-09-255825-09-2558สภาวิศวกร 80 7
155/2558 14-09-255821-09-2558สภาวิศวกร 80 15
153/2558 11-09-255818-09-2558สภาวิศวกร 80 54
152/2558 07-09-255814-09-2558สภาวิศวกร 80 41
150/2558 04-09-255811-09-2558สภาวิศวกร 80 26
                 
                 
    สมัครสอบ
     
เลขที่สมาชิก หรือเลขที่บัตรประชาชน  
     
   
     
  487/1 อาคาร ว.ส.ท. ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
487/1 Soi Ramkhamhaeng 39 (Tepleela) Ramkhamhaeng Rd., Wangtonglang Dist.,Bangkok 10310
Tel. 0-2935-6868