Coe Exam


สภาวิศวกร
Council of engineers
 
     
     
  กติกาการสอบ/การเตรียมตัวไปสอบ  
     
ขั้นตอนการสมัครสอบ  
  1. สมัครสอบ  
  2. เลือกสาขา  
  3. เลือกรอบสอบ  
  4. เลือกรายวิชา  
  5. ยืนยันการสมัครสอบ สรุปรายวิชา  
  6. พิมพ์รายวิชา และใบชำระเงิน  
     
  บริการสมาชิก  
  ประวัติการสมัครสอบ  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ  
  พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน  
  ประกาศผลสอบ  
   
  สอบถามรอบสอบ  
  สอบถามรายวิชาสอบ  
     
  Download ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคี (ปรับปรุงใหม่)  
     
  สมาชิกที่สอบได้คะแนนสูงสุดประจำเดือน  
     
  Q & A การสมัครทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร  
 
Coe
รอบสอบ

  รอบสอบ วันปิดรับสมัคร วันสอบ สถานที่สอบ จำนวนที่รับ จำนวนคงเหลือ
110/2559 25-07-255906-08-2559มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 160 151
109/2559 25-07-255905-08-2559มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 160 157
108/2559 20-07-255930-07-2559ม.สงขลานครินทร์ (ชั้น3 ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวะฯ) 100 82
107/2559 20-07-255929-07-2559ม.สงขลานครินทร์ (ชั้น3 ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวะฯ) 100 86
106/2559 30-06-255909-07-2559สภาวิศวกร 80 21
105/2559 29-06-255908-07-2559สภาวิศวกร 80 75
104/2559 28-06-255907-07-2559สภาวิศวกร 80 74
103/2559 28-06-255905-07-2559สภาวิศวกร 80 74
102/2559 27-06-255904-07-2559สภาวิศวกร 80 75
101/2559 24-06-255902-07-2559สภาวิศวกร 80 55
99/2559 24-06-255902-07-2559ม.ขอนแก่น (ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรม) 120 83
100/2559 24-06-255901-07-2559สภาวิศวกร 80 79
98/2559 24-06-255901-07-2559ม.ขอนแก่น (ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรม) 120 106
97/2559 22-06-255930-06-2559สภาวิศวกร 80 60
96/2559 21-06-255928-06-2559สภาวิศวกร 80 79
95/2559 20-06-255927-06-2559สภาวิศวกร 80 71
94/2559 16-06-255925-06-2559สภาวิศวกร 80 9
93/2559 15-06-255924-06-2559สภาวิศวกร 80 75
92/2559 15-06-255923-06-2559สภาวิศวกร 80 76
91/2559 14-06-255921-06-2559สภาวิศวกร 80 76
90/2559 13-06-255920-06-2559สภาวิศวกร 80 57
87/2559 03-06-255916-06-2559สภาวิศวกร 80 5
86/2559 03-06-255914-06-2559สภาวิศวกร 80 26
84/2559 30-05-255908-06-2559สภาวิศวกร 80 33
81/2559 29-05-255904-06-2559มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 160 25
80/2559 29-05-255903-06-2559มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 160 66
                 
                 
    สมัครสอบ
     
เลขที่สมาชิก หรือเลขที่บัตรประชาชน  
     
   
     
  487/1 อาคาร ว.ส.ท. ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
487/1 Soi Ramkhamhaeng 39 (Tepleela) Ramkhamhaeng Rd., Wangtonglang Dist.,Bangkok 10310
Tel. 0-2935-6868