Coe Exam


สภาวิศวกร
Council of engineers
 
     
     
  กติกาการสอบ/การเตรียมตัวไปสอบ  
     
ขั้นตอนการสมัครสอบ  
  1. สมัครสอบ  
  2. เลือกสาขา  
  3. เลือกรอบสอบ  
  4. เลือกรายวิชา  
  5. ยืนยันการสมัครสอบ สรุปรายวิชา  
  6. พิมพ์รายวิชา และใบชำระเงิน  
     
  บริการสมาชิก  
  ประวัติการสมัครสอบ  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ  
  พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน  
  ประกาศผลสอบ  
   
  สอบถามรอบสอบ  
  สอบถามรายวิชาสอบ  
     
  Download ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคี  
     
  สมาชิกที่สอบได้คะแนนสูงสุดประจำเดือน  
 
Coe
รอบสอบ

  รอบสอบ วันปิดรับสมัคร วันสอบ สถานที่สอบ จำนวนที่รับ จำนวนคงเหลือ
12/2558 05-01-2558 17-01-2558 สภาวิศวกร 50 4
11/2558 05-01-2558 16-01-2558 สภาวิศวกร 50 24
10/2558 05-01-2558 15-01-2558 สภาวิศวกร 50 40
9/2558 05-01-2558 14-01-2558 สภาวิศวกร 50 46
8/2558 05-01-2558 13-01-2558 สภาวิศวกร 50 46
7/2558 05-01-2558 12-01-2558 สภาวิศวกร 50 25
6/2558 01-01-2558 10-01-2558 สภาวิศวกร 50 3
5/2558 01-01-2558 09-01-2558 สภาวิศวกร 50 27
4/2558 25-12-2557 08-01-2558 สภาวิศวกร 50 46
3/2558 25-12-2557 07-01-2558 สภาวิศวกร 50 46
2/2558 25-12-2557 06-01-2558 สภาวิศวกร 50 39
1/2558 20-12-2557 05-01-2558 สภาวิศวกร 50 3
126/2557 19-12-2557 27-12-2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 160 23
125/2557 19-12-2557 26-12-2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 160 91
124/2557 16-12-2557 23-12-2557 ม.สงขลานครินทร์ (ชั้น3 ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวะฯ) 100 56
123/2557 15-12-2557 22-12-2557 ม.สงขลานครินทร์ (ชั้น3 ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวะฯ) 100 34
225/2557 15-11-2557 23-11-2557 ม.ขอนแก่น (ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรม) 120 54
224/2557 15-11-2557 22-11-2557 ม.ขอนแก่น (ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรม) 120 57
                 
                 
    สมัครสอบ
     
เลขที่สมาชิก หรือเลขที่บัตรประชาชน  
     
   
     
  487/1 อาคาร ว.ส.ท. ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
487/1 Soi Ramkhamhaeng 39 (Tepleela) Ramkhamhaeng Rd., Wangtonglang Dist.,Bangkok 10310
Tel. 0-2935-6868