Coe Exam


สภาวิศวกร
Council of engineers
 
     
     
  กติกาการสอบ/การเตรียมตัวไปสอบ  
     
ขั้นตอนการสมัครสอบ  
  1. สมัครสอบ  
  2. เลือกสาขา  
  3. เลือกรอบสอบ  
  4. เลือกรายวิชา  
  5. ยืนยันการสมัครสอบ สรุปรายวิชา  
  6. พิมพ์รายวิชา และใบชำระเงิน  
     
  บริการสมาชิก  
  ประวัติการสมัครสอบ  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ  
  พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน  
  ประกาศผลสอบ  
   
  สอบถามรอบสอบ  
  สอบถามรายวิชาสอบ  
     
  Download ข้อสอบทดสอบความรู้ระดับภาคี (ปรับปรุงใหม่)  
     
  สมาชิกที่สอบได้คะแนนสูงสุดประจำเดือน  
     
  Q & A การสมัครทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร  
 
Coe
รอบสอบ

  รอบสอบ วันปิดรับสมัคร วันสอบ สถานที่สอบ จำนวนที่รับ จำนวนคงเหลือ
110/2559 25-07-255906-08-2559มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 160 94
109/2559 25-07-255905-08-2559มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 160 134
108/2559 20-07-255930-07-2559ม.สงขลานครินทร์ (ชั้น3 ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวะฯ) 100 28
121/2559 03-07-255929-07-2559สภาวิศวกร 80 55
107/2559 20-07-255929-07-2559ม.สงขลานครินทร์ (ชั้น3 ตึกวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ คณะวิศวะฯ) 100 41
120/2559 03-07-255928-07-2559สภาวิศวกร 80 25
119/2559 03-07-255926-07-2559สภาวิศวกร 80 67
118/2559 03-07-255925-07-2559สภาวิศวกร 80 58
116/2559 02-07-255922-07-2559สภาวิศวกร 80 59
115/2559 01-07-255921-07-2559สภาวิศวกร 80 56
114/2559 01-07-255915-07-2559สภาวิศวกร 80 64
113/2559 01-07-255914-07-2559สภาวิศวกร 80 67
112/2559 30-06-255912-07-2559สภาวิศวกร 80 77
111/2559 30-06-255911-07-2559สภาวิศวกร 80 56
105/2559 29-06-255908-07-2559สภาวิศวกร 80 54
104/2559 28-06-255907-07-2559สภาวิศวกร 80 59
103/2559 28-06-255905-07-2559สภาวิศวกร 80 61
102/2559 27-06-255904-07-2559สภาวิศวกร 80 42
98/2559 26-06-255901-07-2559ม.ขอนแก่น (ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรม) 120 49
                 
                 
    สมัครสอบ
     
เลขที่สมาชิก หรือเลขที่บัตรประชาชน  
     
   
     
  487/1 อาคาร ว.ส.ท. ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
487/1 Soi Ramkhamhaeng 39 (Tepleela) Ramkhamhaeng Rd., Wangtonglang Dist.,Bangkok 10310
Tel. 0-2935-6868