สมัครสมาชิก
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น สามัญวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น วุฒิวิศวกร
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกรพิเศษ
การ ทบทวน การยื่นขอรับใบอนุญาต
ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนหมดอายุ
ต่ออายุใบอนุญาต หลังหมดอายุ
ต่ออายุสมาชิก
ใบอนุญาต ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
ใบวุฒิบัตร ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่
ขอรับ Password /ลืม Password
ทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร2552
อบรมและทดสอบความพร้อม
รอบจัดสอบภาคีวิศวกร และสามัญ
สัมภาษณ์สามัญ
การขอรับใบอนุญาต นิติบุคคล
ต่ออายุใบอนุญาต นิติบุคคล
รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต
คำแนะนำ และแบบฟอร์มนิติบุคคล
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประจำปี :
       
  สภาวิศวรเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ จำนวน 1 อัตรา
  ประกาศเชิญชวนบริจาคที่ดินสำหรับสร้างอาคารสำนักงานสภาวิศวกรแห่งใหม่
  สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างจัดทำ “สื่ออิเล็กทรอนิกส์แนะนำขั้นตอนการดำเนินงานของสภาวิศวกร”
  สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์สภาวิศวกรทางสื่อ
  ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2559
  คำชี้แจงสภาวิศวกร กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขนาดงานของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (งานไฟฟ้าสื่อสาร)
  รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขนาดของงานสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (งานไฟฟ้าสื่อสาร)
  สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้จัดพิมพ์สารสภาวิศวกร ประจำปี 2559 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2559 และฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2559
  สภาวิศวกรปิดทำการในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559
  สภาวิศวกร ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และกรมอุตุนิยมวิทยา จัดเวทีแถลงข่าว"จากแผ่นดินไหวญี่ปุ่นและเอกวาดอร์ สู่การรับมือในประเทศไทย" 
  แถลงการณ์สภาวิศวกร กรณีสถาบันการศึกษารับงานที่เข้าข่ายเป็นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
  (เอกสารประกอบการบรรยาย) หัวข้อ บทบาทของสภาวิศวกรต่อหลักการและผลกระทบด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานทักษะเมื่อเปิด AEC บรรยายในหลักสูตร “ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 6” โดยเลขาธิการสภาวิศวกร เมื่อวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559 ณ สถาบันพระปกเกล้า อาคารศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ
  ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี งบประมาณและการพัสดุ
  สภาวิศวกรปิดทำการในวันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2559 และวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559
  แถลงการณ์สภาวิศวกร เรื่อง กรณีการรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
  สภาวิศวกรลงพื้นที่เกิดเหตุและแถลงข่าว “กรณี โรงฝึกกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ถล่มระหว่างการก่อสร้าง“
  

สรุปการแถลงข่าว “บทเรียนระบบดับเพลิง Aerosol กับ สาเหตุการเสียชีวิตที่ SCB” วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องราชาวดี 3-4 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

  สภาวิศวกรร่วมกับสมาคมจัดแถลงข่าว "บทเรียนระบบดับเพลิง Aerosol กับสาเหตุการเสียชีวิตที่ SCB วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องราชาวดี 3-4 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ
  สรุปเหตุการณ์ ระบบดับเพลิงขัดข้อง ณ อาคารเอสซีบีปาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
  ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ นิติกร เจ้าหน้าทีพัสดุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ธุรการ รวม 5 อัตรา
  สภาวิศวกรปิดปรับปรุงระบบ Call Center หมายเลข 1303 ในเวลา 15.00 - 16.00 น. จะทำให้โทรติดต่อสภาวิศวกรไม่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวก
  ประกาศสถานที่สำหรับจัดสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเลื่อนระดับสามัญวิศวกร ครั้งที่ 1/2559 อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 2
  สรุปเหตุการณ์ เรือคลองแสนแสบระเบิดท่าวัดเทพลีลา รามคำแหง 39
  (เอกสารประกอบการสัมมนา)รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับรองปริญญาฯ วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
  การประกาศบังคับใช้ข้อบังคับสภาวิศวกรใหม่ จำนวน 3 ฉบับ
  สภาวิศวกรประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างบริการพนักงานรับส่งเอกสาร ประจำปี 2559 จำนวน 1 คน
  สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างจัดทำ “สื่ออิเล็กทรอนิกส์แนะนำสภาวิศวกร ประจำปี 2558-2561”
  สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้จัดพิมพ์ “สารสภาวิศวกร ประจำปี 2559 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2559” จำนวน 20,000 เล่ม
  วิสัยทัศน์และนโยบายคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6
  โครงการสนับสนุนการอบรมของสมาชิกผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ประจำปี 2559
  สภาวิศวกรรายงานความคืบหน้าการพิจารณาคดีความผิดจรรยาบรรณ กรณีอาคารคอนโดมิเนียม(คลองหก) พังถล่ม
  สภาวิศวกรจัดแถลงข่าว "บทเรียน กรณีเหตุเพลิงไหม้อาคาร 9 ชั้น บริเวณถนนนราธิวาสฯ ซอย 18" วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
  การประชุม The ASEAN Coordinating Committee on Services ครั้งที่ 83 ระหว่างวันที่ 25 – 29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร
  กำหนดการจัดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารประจำปี พ.ศ. 2559
  สรุปการแถลงข่าว “กรณี...เครน (Launching Truss)ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาถล่ม” วันที่ 11 มกราคม 2559
       
 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ