สมัครสมาชิก
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น สามัญวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น วุฒิวิศวกร
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกรพิเศษ
การ ทบทวน การยื่นขอรับใบอนุญาต
ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนหมดอายุ
ต่ออายุใบอนุญาต หลังหมดอายุ
ต่ออายุสมาชิก
ใบอนุญาต ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
ใบวุฒิบัตร ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่
ขอรับ Password /ลืม Password
ทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร2552
อบรมและทดสอบความพร้อม
รอบจัดสอบภาคีวิศวกร และสามัญ
สัมภาษณ์สามัญ
การขอรับใบอนุญาต นิติบุคคล
ต่ออายุใบอนุญาต นิติบุคคล
รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต
คำแนะนำ และแบบฟอร์มนิติบุคคล
 
สภาวิศวกร

 แผนที่สภาวิศวกร
     
  สภาวิศวกร
487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
COUNCIL OF ENGINEERS (COE)
2th FLOOR Wor.Sor.Tor Building
487/1 Ramkhamhaeng39 Rd.
Wangtonglang Bangkok 10310
     
     
 

คลิกที่รูปเพื่อขยาย

Tel. 0-2935-6868
Fax 0-2935-6695 , 0-2935-6697
email: admin@coe.or.thโทรศัพท์ 0-2935-6868
โทรสาร 0-2935-6695 , 0-2935-6697
email: admin@coe.or.thรถเมล์จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีสาย 92,168,171
รถเมล์จากหมอชิตไปมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีสาย 182,122
รถเมล์จากประชาสงเคราะห์ไปสภาวิศวกรมีสาย 36ก

     
     
     

 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ