สมัครสมาชิก
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น สามัญวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น วุฒิวิศวกร
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกรพิเศษ
การ ทบทวน การยื่นขอรับใบอนุญาต
ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนหมดอายุ
ต่ออายุใบอนุญาต หลังหมดอายุ
ต่ออายุสมาชิก
ใบอนุญาต ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
ใบวุฒิบัตร ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่
ขอรับ Password /ลืม Password
ทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร2552
อบรมและทดสอบความพร้อม
รอบจัดสอบภาคีวิศวกร และสามัญ
สัมภาษณ์สามัญ
การขอรับใบอนุญาต นิติบุคคล
ต่ออายุใบอนุญาต นิติบุคคล
รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต
คำแนะนำ และแบบฟอร์มนิติบุคคล
 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์รูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
สภาวิศวกรจัดแถลงข่าว "บทเรียน กรณีเหตุเพลิงไหม้อาคาร 9 ชั้น บริเวณถนนนราธิวาสฯ ซอย 18" วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
โครงการสนับสนุนการอบรมของสมาชิกผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ประจำปี 2559
สภาวิศวกรรายงานความคืบหน้าการพิจารณาคดีความผิดจรรยาบรรณ กรณีอาคารคอนโดมิเนียม(คลองหก) พังถล่ม
การประชุม The ASEAN Coordinating Committee on Services ครั้งที่ 83 ระหว่างวันที่ 25 – 29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร
กำหนดการจัดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารประจำปี พ.ศ. 2559
 
 
 
 
   กระดานข่าว

ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. .... และร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ....

 (73/-1  #2015-08-10 10:11:09)
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการใช้คำนำหน้าชื่อของวิศวกร (แบบสำรวจ) (240/4  #2013-10-03 12:32:54) 
รบกวนสอบถามเรืองส่งเอกสารไม่ทันหน่อยครับแต่สอบผ่านรอบแรกแล้ว (24/0  #2016-02-13 19:46:57) 
สอบถามเรื่องการประกาศผลการสอบซ่อม อบรมและทดสอบความพร้อม ครั้งที่ 34/2558 (67/0  #2016-02-11 20:19:26) 
ไม่เห็นประกาศผลสอบซ่อม (92/0  #2016-02-10 21:48:30) 
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมฯ ในโครงการ มินิ - วิศวกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (131/0  #2016-02-08 11:19:14) 
สอบถามสถานะการจัดส่ง ใบกว. (133/0  #2016-02-03 14:16:57) 
รหัส40ตกหล่นใบกว. (201/0  #2016-01-30 05:17:11) 
สอบถาม เรื่องการทดสอบความรู้พื้นฐานและวิชาชิพ ภาคีวิศวกร (154/1  #2016-01-29 19:27:43) 
สอบถามสถานะ จัดส่งใบ กว.ครับ (120/1  #2016-01-28 19:23:11) 
      กระทู้ทั้งหมด..  

   งาน
1.  VSa Group 12-02-2559
2.  ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด 09-02-2559
3.  บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 03-02-2559
4.  วุฒิวิศวกร, สามัญวิศวกร และ สามัญสถาปนิกอิสระ รับออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ควบคุมงาน ตรวจสอบอาคาร พร้อมเซ็นต์รับรองแบบ 29-01-2559
5.  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 28-01-2559
6.  บริษัท 155 พีพีซีเอ็ม จำกัด 25-01-2559
      ทั้งหมด..  
 

ใบอนุญาต
หรือ เลขที่สมาชิก
 
ชื่อ
นามสกุล
 

ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร
สมัครสอบภาคีวิศวกร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัครสอบ
คลังข้อสอบภาคีวิศวกร
   

การอบรมทดสอบความพร้อม

ผลสอบอบรมทดสอบความพร้อม
ตารางสอบซ่อมอบรมทดสอบความพร้อม
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ
ขอเลื่อนอบรมทดสอบความพร้อม
เอกสารประกอบการอบรมฯ
Download ได้ที่นี่
   

การเลื่อนระดับสามัญ-วุฒิ

คำแนะนำและตัวอย่างการ
ขอเลื่อนระดับสามัญ
ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นคำขอ
รับใบอนุญาตระดับภาคีพิเศษ
ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นคำขอ
รับใบอนุญาตระดับสามัญ
ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นคำขอ
รับใบอนุญาตระดับวุฒิ 
   

 

 
 

 

 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ