สมัครสมาชิก
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น สามัญวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น วุฒิวิศวกร
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกรพิเศษ
การ ทบทวน การยื่นขอรับใบอนุญาต
ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนหมดอายุ
ต่ออายุใบอนุญาต หลังหมดอายุ
ต่ออายุสมาชิก
ใบอนุญาต ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
ใบวุฒิบัตร ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่
ขอรับ Password /ลืม Password
ทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร2552
อบรมและทดสอบความพร้อม
รอบจัดสอบภาคีวิศวกร และสามัญ
สัมภาษณ์สามัญ
การขอรับใบอนุญาต นิติบุคคล
ต่ออายุใบอนุญาต นิติบุคคล
รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต
คำแนะนำ และแบบฟอร์มนิติบุคคล
 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสภาวิศวกรปิดทำการวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม - เสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558
Download เนื้อหาองค์ความรู้ เอกสารการบรรยายประกอบการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และสาขาสิ่งแวดล้อม
โครงการสนับสนุนการอบรมของสมาชิกผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ประจำปี 2558
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6
ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2558 วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณชิ ช้ัน 9 อาคาร ต.040 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวดนนทบุรี
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานว่าจ้างตามสัญญา ฝ่ายต่างประเทศ (จำนวน 3 อัตรา)
 
 
 
 
   กระดานข่าว
ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพิ่มเติม 17 สาขา (824/1  #2015-04-23 16:24:56) 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการใช้คำนำหน้าชื่อของวิศวกร (แบบสำรวจ) (58/4  #2013-10-03 12:32:54) 
สอบถามสถานะการจัดส่งใบประกอบวิชาชีพ ครับ (48/0  #2015-07-27 09:32:13) 
ขอทราบสถานะการจัดส่งใบอนุญาตครับ (38/0  #2015-07-26 12:45:17) 
รัฐวิสาหกิจฝ่าฝืน พรบ.วิศวกร 2542 จะดำเนินการอย่างไร (98/0  #2015-07-24 20:58:39) 
ทำงานเกี่ยวกับด้านการศึกษา ไม่ได้อยู่ภาคอุตสาหกรรม การเขียนผลงานสามารถทำอย่างไรได้บ้าง เช่น ตอนสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ และมีการบริการวิชาการกี่ยวกับตรวจสอบรถยนต์ใช้แก๊ส NGV (57/1  #2015-07-23 10:58:17) 
แอบอ้างว่าเป็นวิศวกร มีความผิดหรือไม่ (233/2  #2015-07-22 22:14:27) 
สอบถามสถานะจัดส่งใบกว.ครับ (56/1  #2015-07-22 16:29:10) 
ค่าความเป็นฉนวนของสายไฟฟ้าแรงสูง (70/0  #2015-07-22 15:33:32) 
ยังไม่ได้รับใบอนุญาตทางไปรษณีย์ (70/1  #2015-07-22 10:38:28) 
      กระทู้ทั้งหมด..  

   งาน
1.  อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 28-07-2558
2.  บริษัท เมนเทล จำกัด 22-07-2558
3.  บริษัท เมนเทล จำกัด 22-07-2558
4.  ศศิ ดีแอนด์เอ็ม 13-07-2558
5.  วุฒิวิศวกร, สามัญวิศวกร และ สามัญสถาปนิกอิสระ รับออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ควบคุมงาน ตรวจสอบอาคาร พร้อมเซ็นต์รับรองแบบ 09-07-2558
6.  PROMO TEC (THAILAND) CO., LTD./DENTSU TEC INC. group member 07-07-2558
      ทั้งหมด..  
 

ใบอนุญาต
หรือ เลขที่สมาชิก
 
ชื่อ
นามสกุล
 

ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร
สมัครสอบภาคีวิศวกร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัครสอบ
คลังข้อสอบภาคีวิศวกร
   

การอบรมทดสอบความพร้อม

ผลสอบอบรมทดสอบความพร้อม
ตารางสอบซ่อมอบรมทดสอบความพร้อม
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ
ขอเลื่อนอบรมทดสอบความพร้อม
เอกสารประกอบการอบรมฯ
Download ได้ที่นี่
   

การเลื่อนระดับสามัญ-วุฒิ

คำแนะนำและตัวอย่างการ
ขอเลื่อนระดับสามัญ
ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นคำขอ
รับใบอนุญาตระดับภาคีพิเศษ
ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นคำขอ
รับใบอนุญาตระดับสามัญ
ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นคำขอ
รับใบอนุญาตระดับวุฒิ 
   

 

 
 

 

 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ