สมัครสมาชิก
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น สามัญวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น วุฒิวิศวกร
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกรพิเศษ
การ ทบทวน การยื่นขอรับใบอนุญาต
ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนหมดอายุ
ต่ออายุใบอนุญาต หลังหมดอายุ
ต่ออายุสมาชิก
ใบอนุญาต ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
ใบวุฒิบัตร ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่
ขอรับ Password /ลืม Password
ทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร2552
อบรมและทดสอบความพร้อม
รอบจัดสอบภาคีวิศวกร และสามัญ
สัมภาษณ์สามัญ
การขอรับใบอนุญาต นิติบุคคล
ต่ออายุใบอนุญาต นิติบุคคล
รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต
คำแนะนำ และแบบฟอร์มนิติบุคคล
 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
Download เนื้อหาองค์ความรู้ เอกสารการบรรยายประกอบการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจําปี 2558 วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณชิ ช้ัน 9 อาคาร ต.040 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวดนนทบุรี
โครงการสนับสนุนการอบรมของสมาชิกผ่านองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ประจำปี 2558
การนำบัตรเลือกตั้งที่ส่งมายังตู้ไปรษณีย์ก่อนวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 มาใช้ในการนับคะแนน
กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 6) 
ประกาศบัญชีรายชื่อ หมายเลขประจำตัว และประวัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 6)
 
 
 
 
   กระดานข่าว
ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพิ่มเติม 17 สาขา (157/1  #2015-04-23 16:24:56) 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการใช้คำนำหน้าชื่อของวิศวกร (แบบสำรวจ) (20/4  #2013-10-03 12:32:54) 
สอบถามเรื่องเอกสาร สมัคร กว. สำหรับนักศึกษาจบใหม่ค่ะ (235/0  #2015-06-23 13:03:37) 
สอบถามหลังอบรมผ่านครับ (161/1  #2015-06-22 06:31:46) 
ขอสอบถามสถานะจัดส่งใบ กว. ค่ะ (139/1  #2015-06-21 23:10:47) 
สอบถามเรื่องการเทียบโอนค่ะ (138/1  #2015-06-21 14:40:19) 
สอบถามการขอหลักฐานครับ (100/1  #2015-06-20 21:04:04) 
สอบถามเรื่องการขอ กว สำหรับนักศึกษาเพิ่งจบใหม่ ยังไม่ได้รับ Transcript (141/1  #2015-06-20 18:41:37) 
สอบถามกรณีที่ผ่านการอบรมแล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบ กว.ครับ (119/1  #2015-06-20 16:15:18) 
สอบถามเรื่อง ใบอนุญาต ภาคีวิศวกรพิเศษ ครับ (171/1  #2015-06-19 16:56:29) 
      กระทู้ทั้งหมด..  

   งาน
1.  PPSN Co.,Ltd. วิศวกรที่ปรึกษาโครงการ 01-07-2558
2.  PSAA Consulting Engineers Co., Ltd. 02-07-2558
3.  PSAA Consulting Engineers Co., Ltd. 02-07-2558
4.  Beca (Thailand) Company Limited. 02-07-2558
5.  Beca (Thailand) Company Limited. 02-07-2558
6.  วุฒิวิศวกร, สามัญวิศวกร และ สามัญสถาปนิกอิสระ รับออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ควบคุมงาน ตรวจสอบอาคาร พร้อมเซ็นต์รับรองแบบ 17-06-2558
      ทั้งหมด..  
 

ใบอนุญาต
หรือ เลขที่สมาชิก
 
ชื่อ
นามสกุล
 

ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร
สมัครสอบภาคีวิศวกร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัครสอบ
คลังข้อสอบภาคีวิศวกร
   

การอบรมทดสอบความพร้อม

ผลสอบอบรมทดสอบความพร้อม
ตารางสอบซ่อมอบรมทดสอบความพร้อม
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ
ขอเลื่อนอบรมทดสอบความพร้อม
เอกสารประกอบการอบรมฯ
Download ได้ที่นี่
   

การเลื่อนระดับสามัญ-วุฒิ

คำแนะนำและตัวอย่างการ
ขอเลื่อนระดับสามัญ
ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นคำขอ
รับใบอนุญาตระดับภาคีพิเศษ
ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นคำขอ
รับใบอนุญาตระดับสามัญ
ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นคำขอ
รับใบอนุญาตระดับวุฒิ 
   

 

 
 

 

 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ