สมัครสมาชิก
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น สามัญวิศวกร
ขอเลื่อนระดับเป็น วุฒิวิศวกร
ขอรับใบอนุญาต ภาคีวิศวกรพิเศษ
การ ทบทวน การยื่นขอรับใบอนุญาต
ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนหมดอายุ
ต่ออายุใบอนุญาต หลังหมดอายุ
ต่ออายุสมาชิก
ใบอนุญาต ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
ใบวุฒิบัตร ชำรุด/สูญหาย/เปลี่ยนชื่อ
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่
ขอรับ Password /ลืม Password
ทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร2552
อบรมและทดสอบความพร้อม
รอบจัดสอบภาคีวิศวกร และสามัญ
สัมภาษณ์สามัญ
การขอรับใบอนุญาต นิติบุคคล
ต่ออายุใบอนุญาต นิติบุคคล
รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต
คำแนะนำ และแบบฟอร์มนิติบุคคล
 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2557
สำนักงานสภาวิศวกร มีความประสงค์เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 2 อัตรา
ประกาศ สภาวิศวกร ที่ 60/2557 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำารนำหน่วยความรู้มาใช้เป็นคะแนนเพิ่มพิเศษในการทดสอบความรู้โดนวิธีสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร
แนวทางออกแบบและก่อสร้างเพื่อป้องกันตึกถล่มในพื้นไร้คาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร
เปิดตัว'COE Thailand' แอพลิเคชั่นของสภาวิศวกร บน Smart Phone/Tablet ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2557 
 
 
 
 
   กระดานข่าว
การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2556 วันที่ 9 เมษ 2557 ที่ กฟผ. บางกรวย (86/2  #2014-03-21 13:59:59) 
แบบสอบถามความเห็นในการจัดทำแนวทางการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (574/0  #2014-02-13 14:03:59) 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการใช้คำนำหน้าชื่อของวิศวกร (แบบสำรวจ) (44/4  #2013-10-03 12:32:54) 
การประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556  (904/0  #2013-08-07 11:17:37) 
การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร วันที่ 10 เมษายน 2556 (838/5  #2013-04-12 16:22:33) 
สารจากนายกสภาวิศวกร สมัยที่ ๕ (3483/24  #2012-09-21 09:30:52) 
ภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ที่ใครๆก็อยากทราบเชิญอ่าน (10418/155  #2010-04-26 16:47:30) 
เอกสารแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรตามระเบียบฉบับใหม่  (10270/2  #2010-11-08 15:04:20) 
หลักการถาม-ตอบกระทู้อย่างสร้างสรรค์ครับ (4357/5  #2010-10-11 15:18:58) 
ข้อแนะนำสำหรับการแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ดสาธารณะ  (5400/4  #2010-02-03 12:26:48) 
      กระทู้ทั้งหมด..  

   งาน
1.  KPN Green Energy Solution 17-09-2557
2.  วอรันเทค จำกัด 08-09-2557
3.  บริษัท แมคเคลเลอร์ จำกัด 03-09-2557
4.  บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด (CEL Engineers Limited) 22-08-2557
5.  สามัญวิศวกร/วุฒิวิศวกร/สถาปนิกอิสระ รับออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ตรวจสอบอาคาร เซ็นต์แบบ (ขออนุญาตและควบคุมงาน) 30-07-2557
6.  บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ 24-07-2557
      ทั้งหมด..  
 

ใบอนุญาต
หรือ เลขที่สมาชิก
 
ชื่อ
นามสกุล
 

ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร

ขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร
สมัครสอบภาคีวิศวกร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัครสอบ
คลังข้อสอบภาคีวิศวกร
   

การอบรมทดสอบความพร้อม

ผลสอบอบรมทดสอบความพร้อม
ตารางสอบซ่อมอบรมทดสอบความพร้อม
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ
ขอเลื่อนอบรมทดสอบความพร้อม
เอกสารประกอบการอบรมฯ
Download ได้ที่นี่
   

การเลื่อนระดับสามัญ-วุฒิ

คำแนะนำและตัวอย่างการ
ขอเลื่อนระดับสามัญ
ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นคำขอ
รับใบอนุญาตระดับภาคีพิเศษ
ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นคำขอ
รับใบอนุญาตระดับสามัญ
ตารางตรวจสอบสถานะการยื่นคำขอ
รับใบอนุญาตระดับวุฒิ 
   

 

 
 

 

 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ