รายละเอียดโครงการ  
  ชื่อโครงการ : นางนพมาศ ไวยรัชพานิช ตึก5ชั้นจำนวน1หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม    
  สถานที่ตั้ง : ซ.ลาดพร้าว107 แยก12 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ    
  จังหวัด : กรุงเทพมหานคร    
  งบประมาณ :    
  เจ้าของโครงการ : นางนพมาศ ไวยรัชพานิช    
  รายละเอียด : นางนพมาศ ไวยรัชพานิช ตึก5ชั้นจำนวน1หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม    
           

 

  รายละเอียดสมาชิก  
  ใบอนุญาต   ชื่อ - สกุล งานที่รับผิดชอบ  
  สย.7188   ปราโมทย์   ลี้บุญงาม งานออกแบบและคำนวณ  
           

 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ