ตารางอบรมและงานสัมมนา 2555 [2012-10-02] :::1761
 
     
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
 

ตารางอบรมและงานสัมมนาของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ประจำปี 2555

 
 
 -  ตารางอบรมและงานสัมมนา
     
 
 


       
    ข่าวอื่นๆ
 1. สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดอบรมสัมมนา
 2. ตารางอบรมและงานสัมมนาของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ประจำปี 2555
 3. บริษัท freyssinet จำกัด เปิดรับสมัครวิศวกรออกแบบโครงสร้าง, วิศวกรควบคุมงานและพนักงานเขียนแบบ ด่วนมาก
 4. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้างก่อสร้างรั้วมหาวิทยาลัย
 5. วสท.จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ การวางแผนรับเหตุการณ์น้ำท่วมพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในอนาคต”
 6. วสท. จัดอบรม การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีกำลัง
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ