สัมมนาพิเศษ บทบาทการพัฒนาโลจิสติกส์ไทยสู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค (ลงทะเบียนฟรี จำนวนจำกัด) [2013-01-16] :::934
 
 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)จัดสัมมนาพิเศษ บทบาทการพัฒนาโลจิสติกส์ไทยสู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค (ลงทะเบียนฟรี จำนวนจำกัด)

 
 
รายละเอียด โครงสร้างพื้นฐานทางด้านโลจิสติกส์ มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานวิศวกรรมสาขาต่างๆ เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยกำลัง มีแผนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านนี้อย่างจริงจัง เพื่อเตรียมประเทศให้พร้อมกับโอกาสที่จะมาจากการเปิดประชาคมเศรฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ในปี 2558 “โลจิสติกส์” ถือเป็นภาคบริการแรกของไทยที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยการเปิดให้ต่างชาติเข้ามาแข่งขันและเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในประเทศไทย ณ ปัจจุบันประเทศไทยยังมีต้นทุนการขนส่งสูง และยังมีความไม่พร้อมเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคบางประเทศการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยตรง 
การพัฒนาโลจิสติกส์ถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องทำเป็นภาพใหญ่ และทำไปพร้อมกันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจของประเทศทั้งหมด คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงจะจัด การสัมมนาพิเศษ เรื่อง“บทบาทการพัฒนาโลจิสติกส์ไทยสู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์แก่วิศวกรสื่อมวลชน ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ในบทบาทและความสำคัญ รวมทั้งความคืบหน้าของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย 

กำหนดการ 
8.30 – 9.00  น. ลงทะเบียน 
9.00 น. ฯพณฯ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

9.30 – 10.30  น. ช่วงที่ 1  “โครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ” โดยผู้แทนจาก 
- การรถไฟแห่งประเทศไทย 
- กรมทางหลวง 
- การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
- บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

10.30 – 10.45  น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00  น. ช่วงที่ 2    “เมืองอาเซียน” โดยผู้แทนจาก 
- การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
- สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
- การเคหะแห่งชาติ 
- การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
            
 
วันที่จัด 30 มกราคม 2556
 
สถานที่จัด ณ ห้องสัมมนา อาคาร 6 ชั้น 7กรมการขนส่งทางบก (ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต)
 
จังหวัด กทม.
 
คุณสมบัติผู้สมัคร สมาชิก วสท. วิศวกร หน่วยงานราชการ และ เอกชนที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ นิสิต นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป
 
จำนวนที่รับ ไม่ระบุ
 
ค่าลงทะเบียน  
 
วิธีการรับสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครแล้วแฟกซ์มาที่ 023192710-1
 
หน่วยงานที่จัด วสท.
 
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล คุณอังศนา
 
รายละเอียดและใบสมัคร

 
 


       
    ข่าวอื่นๆ
 1. สภาวิศวกร ขอเลื่อนวันจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ตรวจสอบอาคาร วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556
 2. รับสมัครสมาชิกสภาวิศวกรเข้ารับการสรรหา เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 5)
 3. สัมมนาแถลงผลการประหยัดพลังงานและการลดต้นทุนการผลิตด้วยสมองซีกขวาสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
 4. ปฏิทินกิจกรรมการอบรมและสัมมนาสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ค.  2556
 5. การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 (The 2rd Asia-Pacific Water Summit : 2nd APWS) ระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
 6. สวทช. จัดประชุมวิชาการประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2556 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี


สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ