ขอเลื่อนการจัดสัมมนา ภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 3 ก.พ. 55 [2012-02-01] :::377
 
 

ขอเลื่อนการจัดสัมมนา ภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 3 ก.พ. 55

ตามที่สำนักงานสภาวิศวกรประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา
เรื่อง“สู่ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ อย่างถูกกฎหมาย ด้วยใบอนุญาตฯ ภาคีวิศวกรพิเศษ”
ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
ในศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 – 16.00 น. 


ในการนี้ สำนักงานสภาวิศวกรใคร่ขอเรียนให้ท่านทราบว่าเนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการ
ทำให้สภาวิศวกรต้องขอเลื่อนการจัดสัมมนาดังกล่าว

อนึ่ง สภาวิศวกร ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ซึ่งกำหนดการจัดสัมมนาจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป


 

 
 


       
    ข่าวอื่นๆ
 1. การผลิต Coal Water Mixture ทดแทนน้ำมันเตาที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในหม้อน้ำอุตสาหกรรม
 2. ขอเลื่อนกำหนดการจัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับ สาขาเครื่องกล
 3. ขอเลื่อน การสัมมนาสาขาเหมืองแร่
 4. ขอเลื่อนการจัดสัมมนา ภาคีวิศวกรพิเศษ วันที่ 3 ก.พ. 55
 5. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา การขอเลื่อนระดับเป็นสามัญและวุฒิวิศวกร สาขาเครื่องกล วันพุธที่ 8 ก.พ. 55 จ.ระยอง


สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ