การอภิปรายเรื่อง “บทบาทของสภาวิศวกรในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม” [ โดย...... ]
 
     
  โดย
นายจำรูญ มาลัยกรอง เลขาธิการสภาวิศวกร
นายวิสิทธิ์ อุติศยพงศา นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
นายโสภณ เหล่าสุวรรณ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
 
     
  - เอกสารประกอบ 1  
  - เอกสารประกอบ 2  
  - เอกสารประกอบ 3  
  - เอกสารประกอบ 4           

 
 
     

 
 
     

   
         


 
สภาวิศวกร 487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-6868 โทรสาร 02-935-6695

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ